вторник, 2 април 2013 г.

Всичко за Оргонита и Оргоновите Енергии!


Преди да започнете да четете тази статия, се запознайте с предишната ТУК
Поради големия интерес към този вид "енергийни уреди", днес ще ви занимая по-подробно с описанието им- произход, действие, предназначение, направа и въобще цялостно значение на Оргонита и енергията, произлизаща от него!!!! За първи път съм се постарал да дам почти пълен отговор на въпросите за тези непознати и алтернативни трансформатори и акумулатори.
Всичко, което съм написал претендирам за 
Истина и не ми пука, дали някой от четящите, със съзнание на закостенял учен, ще започне да ми пише за научни доказателства, лабораторни проучвания и тнт. Ако сте от този тип хора, не си мислете, че ще получите каквито и да е отговори от мен, пък да не говорим за материали и прочие!!!
Приятно четене:
Какво е Оргонит (Orgonite)?


Терминът "Orgonite" се отнася за нов клас материали, които са съставени от смес от метални частици в органична среда. Терминът "Orgonite" е даден от Каrl Welz , човекът, който всъщност го изобретява.
Първоначално Welz нарекъл така само своите комерсиални продукти, но впоследствие това наименование се наложило за всички изделия, свързани с този материал. Предполагам, че в съзнанието на Каrl Welz и някои негови приятели, orgonite означава индивидуална рецепта на Welz, но за повечето хора това означава всички материали, произведени с помощта на един и същи, основен концептуален подход.
Но във всеки случай тук става въпрос по-скоро за материал с оргонна матрица, отколкото за многопластов оргонен акумулатор.
Парче оргонит ще действа като оргонен акумулатор като привлича оргон от заобикалящата среда, но с допълнително измерение. Оргонитът обработва оргонова енергия като взаимодейства с нея, за разлика от акумулатора, който само я кондензира.
Съществува многообразие от варианти на суспендиране на метални частици в органична среда (противно на това да се редят тънки пластове органична материя с метали, както при оргонните акумулатори) и много други вещества, които могат да се добавят в сместа, за да придадат повече потенциал или да специализират оргонита към различни приложения.
В наши дни, основните, фундаментални съставки на оргонита са метални частици и органичен медиатор, в който те са потопени. Обикновено този медиатор е смола.

Много метафизични дисциплини работят с една и съща енергия, която има много имена (оргон, идилична сила, рейки енергия, прана, чи, етер, био-енергия, био-магнетична енергия, хуна енергия, животински магнетизъм, меки електрони, електричество на свободната маса, радиестезични цветове, астрална енергия, четвърто измерение, енергия на емоционалното тяло, енергия на живата сила и много, много др.) и материалите с оргонна матрица са одобрени като лесно адаптируеми и високо функционални достижения за робота в тези области.


Оргонитът едновременно освобождава оргонова енергия, когато се стимулира от други форми на енергия и има капацитета да променя оргона от едно състояние в друго. Това е особено подходящо за превръщане на енергия от нездравословно състояние в здравословно, балансиране и придаване на определени свойства на оргоновата енергия, която той обработва.


Това го прави полезен в много области на приложениe, от алтернативната медицина до радионика и традиционна метафизика.Органичните вещества привличат оргонова енергия и я засмукват като гъба, докато металните проявяват тенденция да я отблъскват. Оргонитът дърпа оргонова енергия навътре в себе си и, докато тя е в него, металните и органичните частици я дърпат и отблъскват във всички посоки едновременно. Това поставя енергията в хаотично състояние. Когато енергията излезе отново от оргонита, се връща обратно в организирано и дефинирано състояние. Като краен резултат от това тя излиза в чисто състояние. DOR (Deadly ORgone Radiation) – вреден оргон, се превръща в OR (ORgone Energy)– полезен оргон.
Оргоновата матрична материя или оргонит няма само свойство да променя OR от една форма в друга, но и свойството да генерира OR, когато бъде стимулиран от други източници на енергия... като светлина, звук, физично движение или електричество. Когато използваме матрица от произволно подредени частици, вместо правилно подредени слоеве от две вещества (метал и органика), получаваме различен ефект. Някои предимства на използването на матрицата пред подредените слоеве са:
A: Увеличена ефективност
Б: Променя DOR (вреден оргон) в OR (полезен оргон). Когато оргонът премине/проникне през матрицата, той се разпада на своите полярности – „+”, „-” и „0”.
Впоследствие отново се рекомбинира и освобождава в околното пространство.
Процесът на разпадането му на положителни, отрицателни заряди и последвалото
възстановяване в основата си представлява преминаване през състояние „0” и има
ефект на възвръщане на състоянието на оргона в „основно”. Това състояние не е „здравословно”, нито пък „нездравословно”, дори е без специфичен цвят. Тогава оргонът излиза от матрицата на оргонита по-скоро като недиференциран оргон. Това, което прави оргона „цветен” или диференциран основно е закодирано в пропорциите на +/-, (+/-)0 и степента на осцилация (колебание, трептене) между + и -. Когато оргонът излиза от матрицата на оргонита, условията, които го карат да съществува в недефинирано състояние, не съществуват вече и тогава той се връща обратно в дефинирано състояние, с определен цвят, в степен, определена от композицията на материалите и минералите и другите вещества, включени в матрицата.
В: Оргонитът всъщност не генерира оргонова енергия в буквалния смисъл на думата.
Когато оргонитът се възбуди с други форми на енергия, той едновременно конвертира порция от нея в оргонова енергия и привлича допълнително оргонова енергия от етера (от всемогъщия космически пул (резервоар) от оргонова енергия, която все още не е вкарана в употреба в 3D условия) и адаптира оргоновата енергия за употреба в 3D условия. По този начин на практика оргонитът работи и произвежда оргонова енергия, когато бъде възбуден от скаларни вълни, магнитни полета, топлина, звук, светлина, електричество, кинетична енергия и т.н.
HHGs (Holy Hand Grenades) и TBs (Tower Busters):
Най-често използваното устройство, наречено „Holy Hand Grenade” – Свещена Ръчна
Граната, ако може така да се преведе, представлява средно по размер устройство, което привлича зловредна оргонова енергия, конвертира я в полезна оргонова енергия и я връща обратно в пространството вече като здравословна за живите системи. На пръв поглед това се различава от другите устройства, използвани до този момент, които имат способността да блокират или кондензират вредна енергия, но не я конвертират в полезна.

Устройството получава името си от стар филм „Monty Python”. Когато бъде поставена гранатата в дадена местност, заровена или потопена в съд с вода, оргонитът на „Свещена ръчна граната” ще работи автономно и непрестанно, като изчиства оргоновата енергия с удивително широк радиус на действие (3/4 миля от устройството). TBs (укротители на радио кули) вършат същата работа, но с тази разлика, че техният периметър на действие е по-малък - 1/4 миля.


Обикновеният TB е малка (90-230 гр.), цилиндрична или конична маса от оргонит с кварцов кристал, потопен в матрицата. Най-общо кристалът се ориентира по вертикалната ос, ако устройството е високо, и по хоризонталната ос, ако устройството е с дисковидна форма. HHG е малко по-голяма (230 – 890 гр.), обикновено конична или пирамидална маса от оргонит с пет двойно терминирани кварцови кристала, потопени по определен начин. Един се поставя централно по вертикалната ос и четири се поставят по хоризонталната ос. Вертикалният кристал е близо да стеснения край на конуса, а останалите четири се ориентират радиално, близо до широкия край на конуса (основата).
Don Croft създава тези устройства, за да противодейства на неблагоприятните физични и ментални ефекти от HAARP, GWEN, ELF, SCALAR и HPRF ретранслаторни кули.
Тези две устройства представляват ефективни многоцелеви енергийни чистачи. Мислете за тях като за освежители на човешката аура.
За да използвате едно от тези устройства, просто го поставете на определено място и го оставете, без да му обръщате повече внимание. За да увеличите ефективността, ако е възможно ги поставете в съд с вода или заровени в земята. Но не е задължително да ги заравяте или потапяте във вода. Много хора имат няколко в дома си, за да пречистват непрестанно пространството. При HHGs в известна степен помага, ако бъдат ориентирани по земното магнитно поле така, че един от хоризонталните кристали да сочи север. Хора, които са на „ти” с природните енергийни вихри, Curry и Hartman линии, линии с географски характер (мегалити, монументи) и т.н, използват тези устройства да възстановят много от земните енергийни центрове в здравословно състояние.
Това се нарича ‘gifting’ или ‘towerbusting’. Няма да е изненада за много хора, които се занимават с оргон, че това значително подобрява поведението на хората, когато са в ефективния обхват на тези устройства, без значение дали са наясно с това или не. Те са ефективни с това, че дават същия резултат при емоционалното лечение и балансиране, както се очаква от традиционните методи на енергийна терапия. За няколко години аз използвах кристали за облекчение на болка и първа помощ при енергийното лечение, а сега използвам красиво направени ТВ.
Тези устройства могат също да се използват за медитативно лечение чрез поставяне между дланите на ръцете по време на медитация или наблизо до мястото на медитация. Спокойно можете да ги носите със себе си, за да си гарантирате непрекъснато изчистване на пространството около вас и за защита от различни форми на енергийна атака, като се започне от психически атаки до електромагнитно замърсяване (ЕМЗ).
Можете да използвате тези устройства също за подобряване на интуицията. Ще обърна внимание на това, че можете да държите вода над HHG, и по този начин тя ще се зареди с оргонова енергия. Често използвам такава вода като универсален тоник. Намирам я за доста полезна във физически и енергиен аспект.
Едни от нещата, в които HHGs и TBs са добри като помощни средства за енергийна терапия, са да ускоряват оздравяването и в някои случаи облекчават болката. Аз, разбира се, не съм доктор и не ви давам медицински съвети и това важи за всички, които четете това. Срещат се хора, които намират TBs или леко видоизменен техен вариант за много полезни в областта на рейки, релаксологията, масажната терапия, лечение с длани и др.

За разлика от оргоновите акумулатори, тези устройства не е нужно да се защитават от ЕМЗ и DOR. Те превръщат DOR в OR, така че смятам за добра идеята за повечето от нас да си направят поне едно или две и да ги поставят в дома си. Така вие ще се насладите на по-здравословна обкръжаваща среда.

Както другите видове устройства, които вече намират широка употреба, тези устройства намират приложение в земеделието и алтернативното лечение с това, че функционират като енергийни чистачи – обработват жизнената енергия и премахват вредните й характеристики. Всеки ден ние взимаме душ от енергийно замърсяване без повечето от нас да подозират за това и сме изложени на въздействието на огромни дози метафизика с подмолни, зли намерения, като се стигне до набиращия все повече популярност феномен HAARP. Тези устройства, многократно доказали се с полезния си ефект върху жизнената енергия на дадено място, могат да се пригодят за много цели, различни от първоначалната за тях. Могат да се използват за възстановяване на естествените метеорологични условия на околната среда.

Все още не съм срещал доказателства, че HHGs или TBs натрупват DOR в себе си, поради дълготрайно излагане, но установих, че тези устройства имат определен капацитет и този капацитет може да бъде надвишен. Това може да се преодолее чрез използването на допълнителни устройства. Капацитетът на тези устройства се определя от тяхната маса (по-голяма маса = по-голям капацитет), начина, по който са асемблирани отделните компоненти и композицията на оргонита като цяло. Не съм установил нуждата да се преместват HHGs и TBs от едно място на друго, за да работят, но съм забелязал, че това им влияе съвсем малко. Изключение от това е, когато ги използвате, за да се създаде периметър или чиста област в/или около дома ви или друга област. В този случай трябва да ги инсталирате чрез поставянето им в определена посока по часовниковата стрелка, докато се установи, че така е добре и след това се опитайте да не ги местите повече.


Веднъж преместени, на HHGs и TBs им трябва време, за да се установят отново. Там, където се използват няколко устройства като щит, премествайки само едно, цялата поредица от устройства може да се дезорганизира. Стимулирайки само едно от тях все едно стимулирате всички в редицата. Ако притежавате SuccorPunch, оргонитова палка или просто любим кристал, вие може да ги използвате като „прожектор”, с който да докосвате всеки един от TBs с върха на устройството. Това спомага устройствата да се съгласуват.
Причината, по която те работят по-добре, когато са заровени е, че оргонитът работи малко по-добре, когато е в контакт със земята. Това е така, защото оргоновата енергия, витаеща във въздуха, е с по-високо съпротивление, отколкото в земята. Затова когато оргоновата енергия преминава през HHG или TB, тя може да протече малко по-бързо, ако устройствата са заровени, защото там потенциалът й е по-висок. Дори да не ги заровите, а само да ги подхвърлите в проблемната зона, те пак ще работят задоволително добре. Заравянето или потапянето във вода има подсилващ и подпомагащ ефект, затова то не е задължително.
Един полезен съвет: когато мястото не позволява заравяне, можете просто да ги подхвърлите там, където тече вода или просто да ги пуснете в съд, пълен с вода или просто да ги подхвърлите в храстите на съседа....

Оргонови акумулатори, генератори и оргонити:

Основната разлика между оргонните акумулатори (ORACs) и оргонитите е в това, че, оргонитите обработват оргоновата енергия, докато ORACs само я кондензират. Някои устройства използват способността на оргонита да произвеждат оргон от други видове енергия, а други пък да я променят от едно състояние в друго. Пример за това е промяната на оргонова енергия от нездравословно състояние в здравословно или превръщането на оргонова енергия в подходяща форма за определени цели в определено време– терапия, радионика и т.н.

Оргонен генератор е такова устройство, което едновременно събира оргонова енергия и превръща други форми на енергия в оргонова. Възможно е оргонитът да се използва за превръщане на топлина, светлина, звук, скаларни вълни, кинетична и магнитна енергия в оргонова енергия.

Някои хора наричат оргоновите чистачи „оргонови генератори”, но всъщност човекът, който изобрети оргонита, патентова термина Оргонов генератор, така че наистина има хора, които биха дефинирали тези термини различно от мен. Въпреки това аз се опитвам да отбележа, че има разлика във функциите. Оргонов чистач е устройство, което допуска преминаването на оргон през него и го ревитализира. HHGs, TBs, и Chembusters са примери за оргонови чистачи. Също така трябва да се отбележи, че оргоновите чистачи не са филтри, макар че, ако се претоварят, те ще функционират като филтри. Филтърът засмуква лошата енергия и я събира. Затова те трябва периодично да се изчистват или сменят. Някои хора са установили, че когато техните HHGs не са заземени добре, те периодично трябва да се чистят чрез поставяне върху земята или чрез обливане с вода за няколко часа. Но, ако HHGs са в контакт със земята или с движеща се вода или са свързани към заземителната инсталация на дома, тогава HHGs действително превръщат лошите енергии в полезни, а не само ги филтрират. В общи линии това е главната заслуга на оргоновите чистачи, направени на базата на оргонит. Те всъщност за това са проектирани и това е, което правят, когато са правилно конструирани и инсталирани.

Оргоновият акумулатор (ORAC) е по-скоро като голям кондензатор. Той е устройство във формата на затворен съд, който събира оргонова енергия от обкръжаващото пространство и я съхранява в себе си. Подобно на кондензатор, ORAC ще събира толкова оргон, колкото може да задържи и после ще освободи част от оргона, така че да може да даде път на ново количество оргон да навлезе в него. Затова той действа циклично и понякога циклите може да са от порядъка на дни или месеци, за разлика от това, което ние си представяме като цикъл, използвано в електрическите схеми, въведено като термин от Hertz. За разлика от оргонита, оргоновият акумулатор не обработва оргоновата енергия, така че той може само да събира запас от оргон, но в зависимост от това къде е поставен, оргонът може да бъде добър или лош за нас хората, животните и растенията. Добра идея е да имате HHG или TB в оргонов акумулатор, ако планирате да си направите, защото нашите електропреносни мрежи произвеждат оргонова енергия с нездравословни характеристики. Оргоновите акумулатори оперират в електромагнитно поле, произведено от електроуредите или кабелите с високо напрежение и ще се насищат с нездравословна оргонова енергия.
"Благодарение" на масоните с по-висока степен, честотата на променливия ток в Северна Америка е 60Hz. По отношение на честотата на пулса, оргонът не е със здравословни характеристики, когато пулсира с 60 цикъла в секунда (най-често оргоновата енергия пулсира в синхрон с честотата на електрическия ток). Когато премине електричество с 60 цикъла в секунда през земните оргонови полета, малко или много ги превръща в неблагоприятни за повечето живи организми. Местата, които са най-подходящи да поставите вашите HHG, са до електрическите табла, разклонителите или електрическите уреди, като микровълнова печка, компютър и телевизор.
Оргоновият акумулатор е в състояние да събира енергия, защото страните на контейнера са композирани от редуващи се пластове метал и органичен материал.Това подреждане на пластове произвежда нещо като оргонов „диод”. За оргона е по-лесно да премине посоката от метал към органичен пласт и по-трудно в обратна посока. Точно като диод, пластовете придвижват оргона в едно направление. Постройте кутия от тези материали и тя ще започне да кондензира оргон в себе си. Оргонът ще навлиза по-лесно, отколкото да излиза от кутията. 


Оргоновият акумулатор е изобретение на Wilhelm Reich от преди 70 години.Друго нещо, което трябва да се има предвид е, че TBs, HHGs и Chembusters в известна степен ще реагират на обкръжаващата среда и ще бъдат по-активни, когато има много DOR или небалансирана вредна енергия около тях, и по-малко активни, когато няма проблематична енергия около тях. Те реагират също и на високи потенциали на здравословна енергия, когато има от нея наблизо, и често ще бездействат или ще се намират в неактивно състояние, когато енергията около тях е относително чиста и безопасна. Ако използвате HHG да заредите вода например, една добра идея е да използвате звук или светлина като стимул. Така можете да бъдете сигурни, че HHG вече е в активно състояние. Ако приемем, че сте направили пропорциите на металите и смолата правилно и размерът на частиците е в работещия параметър, не е възможно TB или HHG да се насити с DOR така, както оргоновия акумулатор, защото оргонитът има качеството да обработва оргона от едно състояние в друго. Нещо, което акумулаторът не прави.


Chembusters и Cloudbuster (Укротители на химикали и облаци):


Съществуват много спорове по този въпрос и ако трябва да съм честен, смятам, че е важно да правим разлика между Chembuster-а на Croft и Cloudbuster-а на Reich. След като имахме шанса да експериментираме с двете устройства, аз открих, че те наистина имат разлика във функциите.
Cloudbuster е устройство, изобретено от Wilhelm Reich преди 70 години и то използва оргонова енергия, за да се повлияе на времето. Поначало то представлява поредица от паралелно разположени тръби, които на свой ред са свързани по определен начин чрез гума или други органични маркучи към оргонов акумулатор или движеща се вода. Устройството разчита на циркулацията на оргонова енергия в рамките на водните обекти в земята, за да чисти оргона чрез движението на водата през камъните. Затова сloudbuster-а се поставя в близост до коритото на река.
Chembuster е малко по-различно устройство, което се базира на Cloudbuster-а като използва редица от паралелно поставени тръби за канализиране на оргоновата енергия, в интерес на това да влияе на времето над определена местност. Основната разлика между двете устройства е, че Chembuster има баласт от оргонит, докато Cloudbuster е заземен директно в земята или във вода. И тъй като оргонитът обработва оргоновата енергия вместо само да я кондензира, Chembuster ще изчиства оргоновата енергия, преминала през него. Cloudbuster-а не може да го прави.
Въпреки че и двете устройства дърпат оргонова енергия във вид на DOR от атмосферата и я канализират към земята, възможно е двете устройства да работят в противоположна посока и да изпращат оргон от земята към атмосферата. Който и от двата случая да е верен, като резултат получаваме промяна на оргоновата енергия и последващо въздействие върху времето. Не одобрявам новаците, които се захващат с Cloudbuster-а на Reich, но заставам зад всеки, който е решил да се занимава с Chembusters. Това е така, защото в Chembuster има голям потенциал, по-лесен за употреба, отколкото Cloudbuster. Един Cloudbuster, използван по невнимание, може да
предизвика торнадо, дебалансиране на земните оргонови полета, да предизвика поройни дъждове или суши. Въпреки това, не е много полезно устройство - изисква много познания за метеорологията и оргономията, за да оперира ползотворно. От друга страна, Chembuster функционира повече като „клапа” за отпускане на напрежението между земята и атмосферата. Chembuster става по-активно, именно когато се намира в условия на дисбаланс в обкръжаващите оргонови полета и по-малко активно, когато се намира в добре балансирана среда.
Има няколко статии, които се отнасят да тази материя, но като цяло можем да кажем, че ако се занимавате с Cloudbuster можете да си навлечете неприятности, ако не знаете какво правите, но с Chembuster не е така, защото той използва оргонова енергия от кварцови кристали, за да изчиства оргона, когато тя премине през структурата на кристала, докато Cloudbuster не го прави. Възможно е да повишите способностите на Chembuster-а като го заземите. След експериментиране установих, че е по-удачно да заземите оргонита, отколкото тръбите. Това е така, защото устройството ще започне да работи много бързо. А какво всъщност прави то? То разтоварва излишната DOR енергия в земята, вместо да я чисти. Според мен, заземяването директно на тръбите не е по-добре. Ако направите така, след това вие ще трябва да поставяте HHGs и TBs близо да заземяващия кабел – там, където влиза в земята. Също така влажната земя е по-добра от сухата. По-добре е да заземявате Chembuster близо до течаща вода или влажна почва. Ако все пак заземяването е в суха почва, вие трябва да използвате колкото се може по-дълъг кабел за по-добър контакт със земята. Можете да потопите края на меден проводник в оргонита, който да свържете с удължителен кабел или да го извадите от калъпа за изливане и да го оставите директно на земята.


Плътност на оргонита:

Не всички оргонити са едни и същи. Размерът на частиците има голямо значение за крайния продукт. По-долу давам кратко обяснение за някои различни класове оргонити, с които съм работил. Оргонитът може да се използва в различни устройства и функцията на устройството определя до голяма степен кой оргонит ще е най-добър за целта. Различните материали дават различно отражение върху съпротивлението на оргона, който постъпва през оргонита. Различните класове оргонит имат последователност в степента на съпротивление за оргона.

LD – Оргонит с ниска плътност:

Оргонитите с ниска плътност имат и ниско съпротивление за оргоновата енергия, преминаваща през тях. Това означава, че устройството не е много подходящо за чистене на оргон. То няма да може да конвертира DOR в OR с голяма ефективност. Но въпреки това, то ще привлича оргон и ще му позволява да протича канализирано през него. Затова тази плътност на оргонита е подходяща за устройства, които събират оргонова енергия и след това я пренасят от едно място на друго. Едно от местата, където използвам оргонит с такава плътност, е да правя канал, който да провежда оргон през избран участък в дадено устройство. LD оргонитът също работи като оргонова антена, изпращайки и приемайки оргонова енергия в мрежа от други устройства. LD оргонитът не работи добре, когато се използва за TBs и HHGs, но тънък слой от LD или VLD (Very Low Density – Много ниска плътност) оргонит в основата на TBs или HHGs помага за по-доброто им заземяване. LD оргонитът ще освобождава малки количества оргон, когато го има, но все пак няма да е много.

MD – Оргонит със средна плътност:

MD оргонитът предлага достатъчно добро съпротивление, благоприятстващо функциите му за чистене, за които добре знаем. Подходящ е и за направата на TBs и HHGs.
MD оргонитът има матрица с достатъчна плътност да конвертира OR, но не работи много добре при оргонови генератори. Предлага достатъчно ниско съпротивление, за да работи в пасивен режим и в същото време достатъчно високо съпротивление да си позволи да играе ролята на чистач, което всъщност е желателно. MD оргонитът ще освобождава оргонова енергия, когато се възбуди от външни източници на енергия, но както LD оргонитът, тя няма да е голямо количество. Съпротивлението на оргона е достатъчно ниско при MD оргонита, при което много от енергията, използвана да се възбуди или минава през него, или се разрежда. Много по-подходящо е да се използва в устройства, предназначени да оперират в пасивен режим. TBs, HHGs и Chembusters главно оперират в пасивен режим. MD оргонитът може би не е най-подходящият за TBs и HHGs, но въпреки това ще работи.

MHD – Средно висока плътност:

MHD оргонитът е един от най-ефикасните класове, от който се правят TBs, HHGs, Chembusters и други устройства, които работят в пасивен режим. MHD оргонитът предлага достатъчно ниско съпротивление за оргона, за да оперира в пасивен режим, но предлага също така и достатъчно високо съпротивление, за да усили способността му да пречиства в пасивен режим на работа. MHD оргонитът ще конвертира DOR в OR ефикасно, без да има нужда да бъде възбуждан от външни допълнителни източници на енергия. Поради по-високата си плътност, MHD оргонитът ще освобождава оргонова енергия, когато се възбуди от външен източник на енергия и ще го прави доста по-добре от оргонита със средна плътност (MD). MHD оргонитът функционирадобре при изграждане на устройства, които работят и в двата режима – пасивен и активен. Разстоянията между големите частици са запълнени с по-малки частици. Това е този клас оргонит, от който аз правя своите HHGs и TBs сега. MHD оргонитът може да се получи или чрез използването на по-малки частици метал, или чрез добавяне на фини частици в смолата и след това добавяне на по-големи частици, които обикновено се използват при MD оргонита. И двата начина дават MHD оргонит. Аз използвам две лъжици минерално брашно за литър смола.

HD – Висока плътност:

HD оргонитът дава доста по-голямо съпротивление, отколкото MD или MHD оргонитите. Способността му да пречиства е в изобилие. TBs и HHGs, направени от този клас оргонит, е нужно да се поставят в зони с екстремално враждебна енергия. Този клас оргонит позволява TBs и HHGs да се правят по-малки от тези, направени с MHD оргонит и, все пак, ще вършат същата работа, когато са възбудени чрез външни източници на енергия или при наличие на голям потенциал за превръщане на DOR в OR. Едно от местата, където TBs и HHGs, направени от HD оргонит работят добре е близо да до машните електроуреди и електрически табла. За да скъсим малко обясненията, накратко HD обработва оргона много по-ефикасно от MHD оргонита, но вие трябва да окажете някакъв „натиск” върху него, за да може оргонът да протече през него. HD оргонитът не функционира добре при устройства, които трябва да работят в пасивен режим, но работят добре в активен режим или при подаване на някакъв източник на енергия. Този клас оргонити е подходящ за устройства-генератори. Те конвертират други източници на енергия –такива, като топлина, светлина, звук, електромагнетизъм или скаларни вълни в оргонова енергия. HD оргонитът работи добре като усилвател на човешкото намерение. Той може да бъде използван вътре в друго оргонитно устройство с по-ниска плътност, като контрол на образеца на енергийния поток чрез по-високото си съпротивление вътре в устройството. Така той действа като клапа на енергийното налягане и гарантира, че оргоновата енергия няма да протече, докато не достигне някакъв праг от натрупване. HD оргонитът има най-високата плътност, която ще бъде ефективна и при двата режима на работа – пасивен и активен, но е препоръчително да се използва в активен режим.

XHD – Екстра висока плътност:

XHD оргонитът не работи добре в пасивен режим и изглежда, че няма да даде признаци на работа, докато не бъде възбуден от външен източник на енергия. Когато се възбуди от топлина, светлина, кинетична енергия, звук, електромагнетизъм, електрически ток, скаларни вълни и т.н., XHD оргонитът показва добра производителност. Най-често се изполва като сърцевина при композиране на оргонови устройства с по-ниска плътност, също като HD оргонита. Особено подходящ е за направата на оргонови генератори, които се задействат при нужда, опериращи в активен режим или подпомогнати с енергия. Нека да обърна внимение на това, че частиците трябва да са под 1мм, най-големите да са около 1.5х1мм и болшинството от частиците да са под формата на брашно. Когато изработвате HD или XHD оргонити, вие трябва да добавите органичната съставка в тях под формата на малки частици и тогава използвайте смолата да спои всичко в компактна маса. XHD оргонитът работи добре в активен режим.
Други материали, от които се правят оргонити:

Днес повечето хора използват полиестерна (епоксидна) смола и метални частици за направата на оргонити, но съществуват и други материали, от които също могат да се правят успешно оргонити. В моя опит не всички от тези комбинации дават устойчив конгломерати, но в някои случаи произвеждат повече оргонова енергия, отколкото сместа от смола и метал.

Евтини оргонити от отпадъчна боя:

Това са много евтини и цветни варианти на оргонит, с които съм експериментирал. Така оргонитът не е много устойчив, затова трябва да се държи на закрито или да се облече в пласт от смола, за да се уплътни. Направих такъв от стара латексна боя (най-често е безплатна и се намира в депата за рециклиране). Продава се и втвърдител под формата на малки пакети с кристали, които, след като се смесят в боята, я втвърдяват. Металите трябва да се смесят в боята преди да се добави втвърдителя, защото втвърдява почти веднага. Сместа трябва да съхне няколко седмици, ако си направите, да речем, 9 см TB. Това може да стане по-бързо, ако направите сместа и я нанесете на тънък слой, след което да направите от тях оргонитните парчета. Една друга рецепта за оргонит е направата му от полиестерен филер, смесен с метални стружки и малко боя за покриви, съдържаща алуминиеви частици. Трябва да работите бързо и да добавите металните частици преди втвърдителя. Този тип оргонити не са от най-подходящите за TBs и HHGs, но имат предимството да не изтичат през малки отвори и затова е нужно да се нанасят с лъжица или шпатула.
Няколко забележки относно фините прахове в оргонита:
Не е нужно да разполагате с кварцов прах от класа на НАСА или ултра фини метални прахове. Вие можете да използвате и такива, но можете да си направите и сами. Повечето си ги правя сам. Един от източниците на мед на прах е спреят за боядисване, в който има фина медна прах. Боята се състои от метални частици, разтворител и малко машинно масло. Когато разтворителят се изпари, тогава остават фините метални прашинки и машинно масло. Просто пръснете малко в смолата и смесете енергично. Разбира се, вие трябва да смесите фините прахове в смолата преди да дойде време да изливате.Ако ви се наложи да използвате някои от тези прахове, това са:
- Мед
- Парамагнитна скала или с високо съдържание на желязо
- Ръжда
- ТiO2
- Разтрошен халкопирит (CuO2)
- Разтрошен пирит (FeS2)
След това е нужно да сложите малко повече втвърдител към смолата, отколкото е посочено на опаковката. Това е така, защото фините съставки реагират с втвърдителя и го инактивират.
Един въпрос интригува много хората: „Кое е по-добре - метални прахове или стружки?”, тъй като двете дават различни ефекти. Това е все едно да попитате кое е по-добре – ябълка или портокал. Накратко казано, за оргоновите генератори праховете са по-добри (HHG не спада към тях). За оргоновите филтри/чистачи (към които спадат HHGs) праховете могат да се използват само като добавка и така ще извлечете малко повече полза от тях.
Ако се опитвате да направите HD оргонит вкъщи и имате проблеми с металните прахове, можете да направите две неща:
1. Използвайте по-малко смола
2. Добавете органиката към сместа в прахообразна форма и тогава използвайте достатъчно смола, за да ги споите в обща маса.

За да постигнете по-висока плътност на оргонита, вие трябва да смесите съставките,не просто да ги полеете със смолата. Смесете всички сухи вещества в отделен съд и тогава прибавете катализираната смола. Използвайте толкова от праха, че да получите суспензия като овесена каша. Просто използвайте малко смола да смиете всичко в нея и тогава добавете останалото количество и разбърквайте до хомогенизиране. За HHG и TB, освен ако не сте решили да ги поставите в крайно враждебна среда или сте решили да ги заземите чрез заравяне или потапяне във вода, не е желателно всички съставки да са под формата на прахове. В този случай максимум HD, но не и XHD оргонитна матрица, ще свърши работа. Също така можете да си направите TBs малко по-малки по размер, ако в състава им влиза HD матрица. CB, направен от HD е малко по-различен, защото тръбите, създават малък поток, така че трябва нещо да дърпа/бута оргоновата енергия през оргонитната матрица. В зависимост от това как сте го конфигурирали и нагласили може да работи наистина добре или не толкова добре. Дори е възможно да получите твърде висока плътност и да запушите потоците от енергия през устройството. Случвало ми се е преди. Ако сте си направили сметка да го стимулирате достатъчно, тогава ще работи. Едно нещо, което можете да направите, е да увеличите диаметъра на тръбите малко, за да компенсирате високата плътност на баласта на Chembustеr-а (баластът е цилиндричното тяло, направено от оргонит, в което са потопени тръбите). Ефектът на дърпане или изтласкване на енергията от тръбите на Chembustеr-а може да действа стимулиращо за оргонита, ако е с достатъчна интензивност.
В едни случаи съществува един рейтинг за отчитане на плътността на оргонита, а други случаи съществува друг рейтинг за отчитане на плътността на цялото устройство.В идеалния случай оргонитната плътност на TB би трябвало да бъде толкова по-висока, колкото може, но да не надвишава прага, при който настъпва запушване на потоците на енергия. Ако го направите твърде плътно и очаквате да работи в пасивен режим, вие ще се обезкуражите и може да се усъмните дали изобщо устройството работи. Но това е така, защото вие се опитвате с клапа, предназначена за 500 psi налягане да облекчите налягане с 20 psi пикова стойност. Оргонит, направен от фини частици (висока плътност) работи относително добре, когато го използвате по предназначение.
При всички положения за TB оргонитната плътност би трябвало да бъде толкова висока, колкото можете да я постигнете и устройството все още да работи, но общата плътност на устройството да е малко по-ниска, така че да може енергията да преминава през него относително лесно.
Казано по-просто, колкото повече оргонитно съпротивление, толкова по-висока способност за изчистване на оргоновата енергия, но по-малката плътност на устройството предполага по-лесно протичане на енергията през него. Така че вие трябва да намерите златната среда. За устройства като TBs и HHGs златната среда е, както аз я наричам, MHD (medium high density). Аз правя и HD (high density) TBs и те работят чудесно, но само в случай, че са позиционирани коректно, което означава, че те са:
А. Точно на върха на GSM кулата (метафорично казано), на върха на монитора, телевизора или друго силно излъчващо електромагнитни вълни устройство.
Б. Добре заровени.

За HHGs и TBs, които повечето от нас правят е добре да се слагат прахове само като добавка към големите метални частици. По този начин, ние нагласяваме плътността на оргонита да достигне да златната среда и/или да придадем някаква енергийна сигнатура на изхода на устройството. Така че някои хора казват „праховете са боклук, те не работят”. Това е така, защото правят TBs само с прахове. Плътността става много висока (изненадаааа!) и те не работят. А други казват „Е, щом Welz използва прахове, значи това е добре” Welz не прави устройства, които трябва да функционират в пасивен режим, или най-малкото не се знае за какво ги прави. Welz прави устройства, които използват EM (Electro-Magnetic) стимулация, за да превърне ЕМ в оргон, който след това интегрира в изходното стъпало на радионна машина. Затова той използва HD/XHD оргонит в устройствата си. И затова в устройства, като пръстеновидните генератори и пулсарите аз използвам високи плътности.

Съставки на оргонита:
Ето някои от съставките, с които аз работя и кратко описание на техните свойства, съгласно моите изследвания. Всички те са плод на мои виждания и усет. Аз не ви давам медицински съвет. Аз не съм доктор, но може би вие сте. Експериментирайте и си създайте свое мнение. Аз ще дам най-доброто от себе си, за да актуализирам тази информация от време на време. В никакъв случай, това не са всичките възможни съставки, изброени тук, нито пък това са всичките им възможни ефекти. Този списък е направен според моите виждания и той ще бъде актуализиран. Има много различни съставки, които могат да се използват за направата на оргонит. Има много различни рецепти за оргонити. Някои дават по-добри резултати от други за определени цели. В условията на работа с енергия и метафизика, каквито и минерали да се включат, те със сигурност ще придадат енергетични качества на оргонита. Същото важи и за енергийните ефекти от херцовите честоти, звуци, цветове светлина и енергия, които оставят впечатление при работата с рейки или други традиционни метафизични дисциплини в приложението. Степента на успех с този ефект, програмираната оргонова сигнатура в оргонита, докато той втвърдява изглежда варира. С други думи, да кажем, че имате малко парче тюркоаз, което обичате да използвате в работата си. Или може би е розов кварц. Не знам, зависи от вас. Да кажем, че това парче тюркоаз е колкото 1 см. Да кажем, че го поставите в оргонит с обем 10 см. Е, сега все едно имате 1.5 - 7.5 см тюркоаз, с който да работите. Да предположим, че вие сте наистина придирчив и сте си избрали за рецептата за оргонит тюркоаз. Тогава използвайте в оргонита метали, отговарящи на тюркоаза и го заредете с енергийна сигнатура на тюркоаза, докато втвърдява. Е, сега все едно имате 11 или 12 см
кристал на тюркоаз, с който да работите. И всичко това произлиза от малкото късче с обем 1 см, поставено в оргонита.
Много хора по света, знаят много повече за ефектите на различните честоти и минерали от мен, а всъщност има много информация в интернет как да боравим с особените енергийни ефекти на минералите, цветовете и честотите. Подчертавам, цялото това познание за работата с оргонити може да се предава, и оргонита е допълващото нещо за тези, които вече работят с енергии (звуци, цветове, честоти, минерали и т.н.).


БЕЛЕЖКА – Терминът първичен показва, че това трябва да бъде основната съставка, вторичен означава, че може да бъде използван като добавка в оргонита, но не може да замести първичната съставка. Например, един ТВ трябва да има най-малко една първична съставка от минералите, металите и органичните компоненти от таблицата. Оцветяването се отнася до „цвета” на оргонита, с който дадените вещества са хармонични. Аз използвам същите стари 7 спектрални цветни системи, с които много от нас са запознати.

Минерали за оргонита и техните свойства:

1.Кварц (кристал)- Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Програмира. Основен кристал в ТВs и HHGs, пулсатори, succor punches, chembusters, машини за радионика и други оргонови устройства. Той е като кристал господар, който ще отговори в известна степен на всички образци на оргоновата енергия, независимо от цвета или честотата.

2.Кварц (прах)-Увеличава общата функционалност на оргонита.Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността на оргонит

3.Селенит (кристал)-Бяло, синьо, кремаво:Придава известно оцветяване. Подходящ за лечение.
Полезен за изчистване и ободряване. Приема програма. Подобен е ефектът като на кианита, но малко по-нежен.

4.Селенит (прах)-Бяло, синьо, кремаво:Увеличава общата функционалност на оргонита.Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността на оргонита.

5. Кианит (кристал)-Виолетово, синьо,сребристо, бяло: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Работещ заместител на кварца в ТВs и HHGs, с тази особеност, че оцветява изходната енергия в синьо и виолетово. Произвежда изнинадващо рязка енергия най-вече в синия диапазон. Полезен за изчистване. Подобен на селенита, но малко по-рязко и силно изчистващо влияние. Понякога приема програми, но понякога програмните параметри са ограничени от съзвучие с цветовете на минерала.

6.Кианит (прах)-Виолетово, синьо, сребристо, бяло: Увеличава общата функционалност на оргонита.Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността на оргонита. Запазва повечето от свойствата на кристала кианит.

7.Цитрин (кристал)-Златно, бяло, жълто, червено: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Работещ заместител на кварца в ТВs и HHGs, с тази особеност, че оцветява изходната енергия в златно, жълто и малко червено, в зависимост от това колко тъмно е оцветен екземпляра. Понякога приема програми, но понякога програмните параметри са ограничени от съзвучие с цветовете на минерала. Полезен за изчистване и ободряване.

8.Цитрин (прах)- Златно, жълто, червено: Увеличава общата функционалност на оргонита. Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността. Придава леко оцветяване на оргонита и топло усещане на енергията.

9. Аметист (кристал)-Виолетово, синьо, златно, бяло: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Работещ заместител на кварца в ТВs и HHGs, с тази особеност, че оцветява изходната енергия в златно и виолетово. Полезен за изчистване, гадаене и лечение. Понякога приема програми, но понякога програмните параметри са ограничени от съзвучие с цветовете на минерала.

10. Аметист (прах)- Виолетово, синьо, златно: Увеличава общата функционалност на оргонита.
Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността. Придава повечето от свойствата на кристала аметист.

11. Розов кварц(кристал)-Розово, бяло, червено, виолетово: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Работещ заместител на кварца в ТВs и HHGs, с тази особеност, че оцветява изходната енергия в червено, но светло червено, повече като розово. Успокоява и лекува. Изненадващо мек като се има предвид, че е в червения диапазон. Понякога приема програми, но понякога програмните параметри са ограничени от съзвучие с цветовете на минерала. Ободрява.

12. Розов кварц (прах)-Розово, червено, светло синьо: Увеличава общата функционалност на оргонита. Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността. Приятелски настроен към хората, меко усещане на енергията. Ободрява.


13. Опушен кварц(кристал)-Златно, кафяво, зелено, бало: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Работещ заместител на кварца в ТВs и HHGs, с тази особеност, че оцветява изходната енергия в червено, кафяво и златно. Силна енергия с андрогенен ефект. Полезен за гадаене и защита.


14 Тюркоаз (кристал)- Синьо: Успокоява и лекува. Полезен за успокояване на болката и физическо лечение. Силна енергия с феминистичен ефект. Добър за лечение, с прераждащ ефект на много нива. Защитна реакция, но по-полезен за стимулиране на бързо възстановяване на наранявания от физическо или психическо естество. Силно синергия с кървавия корал и хематита. Увеличава връзката на оргонита с водата.


15. Хематит (кристал)- Черно, бяло: Силна връзка със Земята. Придава стабилност на енергията от оргонита. Увеличава капацитета на оргонита и способността му да оттича лошата енергия чрез увеличаване на общия му капацитет на енергиен поток. Използва се като заземяващ камък на местата, където се заземява оргонита електрически в земята.Силна синергия с много минерали, особено с тюркоаза и кървавия корал. Ободрява


16. Лапис лазули(кристал)-Златно, синьо, червено, виолетово: Много силно излъчване има този кристал за широк спектър на употреба. Ободрява. За манифестиране.


17. Гранат (кристал)- Червено: Придава червено оцветяване. Синергия с аметиста .


18. Флуорит (кристал)-Сньо, зелено, виолетово: Предлага оцветяване в зелено и понякога в синьо или виолетово. Усеща се обкръжаващо разпространите на енергията. Помага на оргонита да абсорбира програма докато втвърдява. Полезен за лечение. Не приема и не извършва програми добре, но съхранява впечатления доста добре. Полезен при трансфер на енергийни сигнатури от едно устройство на друго или ги съхранява за по-нататъшна употреба. Усилва връзката на оргонита с водата.


19. Слюда (кристал)- Бяло:Увеличава общата функционалност на оргонита. Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността.
Изостря усещането на енергията от оргонита. Може да се използва като органична съставка. Придава зелено оцветяване. Енергията се усеща „стягащо”.


20. Парамагнитна скала (парченца)-Разнообразно, Главно червено: Увеличава силно производителността на матрицата на оргонита. Проявява известно заземяване като хематита, пирита и халкопирита. Увеличава отзивчивостта на оргонита към електромагнитни стимулации. Понякога ободрява, понякога успокоява. Зависи от вида на скалата, която ще се използва.


21. Азурит (кристал)-Синьо, бяло, виолетово: Предоставя силно оцветяване в синьо и виолетово. Подобен на кианита н това, че ярко синьо, не меко синьо. Силна синергия с малахита.


22. Малахит- Зелено: Предоставя оцветяване в зелено. Силна синергия с азурита. Дава относително ярка зелена енергия, полезна при честене и за ободряване.


23. Ахат- Жълто, кафяво, златно, бяло: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита.
Заместител на кварца при нужда, но с тенденция към по-бавен поток на енергията, отколкото кварца. Силна връзка със земята и огъня. Полезен при защита и екранировка.


24. Перли- Златно, сребристо, кремаво: Придават много меко усещане на енергията. Полезни
при изчистване и ободряване. Увеличават връзката на оргонита с водата понякога. Помагат за осъществяване на мост между огъня и водата.


25. Хелиотроп (кристал)- Зелено, червено: Много мъжествена енергия. Оцветяване в зелено и
червено. Полезно за търсене на душата и преодоляване на препятствията. Ободряващ.


26. Стъкло- Всички разцветки: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Слаб заместител на кварца, но полезен при нужда от контрол на потока на енергия в оргонита, особено ако е фасетирано. Проявява тенденция да дава енергия с обкръжаващ/мек ефект. Придава известно оцветяване на оргоновата енергия, ако стъклото е цветно.


27. Кварцит (кристал)- Всички разцветки: Фокусира и насочва енергията в рамките на оргонита. Малко по-добър заместител на кварца от стъклото, но не толкова добър като кварца. Препоръчва се използването на поне 3 пъти повече от масата на кварца.


28. Кварцит (прах)- Бяло, всичк разцветкии : Увеличава общата функционалност на оргонита.
Усилва производителността и отзивчивостта му. Може да се използва за коригиране на плътността.


29. Кървав корал (кристал)-Червено: Придава червено оцветяване. Силна синергия с тюркоаза и хематита. Придава нежна мъжественост, за да балансира силната женственост на тюркоаза. Увеличава връзката на оргонита с водата понякога.


30. Червен турмалин (кристал)-Червено, синьо: Придава червено оцветяване. По-нежен от граната.


31. Зелен турмалин (кристал)-Зелено, синьо: Придава зелено оцветяване. Нежен и успокояващ.


32. Тигрово око (кристал)- Кафяво, златно, жълто: Увеличава способностите на оргонита да отвежда зловредната енергия чрез увеличаване на общия поток на енергия на оргонита. Използва се като камък за заземяване на местата, където оргонита се заземява електрически към земята. Полезен при манифестиране и отблъскване на нежелани въздействия. Полезен още за себеоткриване.


33. Пирит (късчета)-Тъмно червено,златно, бяло, черно: Увеличава способностите на оргонита да отвежда зловредната енергия чрез увеличаване на общия поток на енергия на оргонита. Използва се като камък за заземяване на местата, където оргонита се заземява електрически към земята.Метали за оргонита и техните свойства:

1. Злато- Всички разцветки: Високи честоти. Лекува и повдига състоянието на ума. Полезен при гадаене, себе проучване, преодоляване на препятствия и, разбира се, пречистване. Увеличава отзивчивостта на оргонита на стимулация с намерението.


2. Мед-Всички, синьо,червено: Отговаря на много широк кръг от честоти. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата. Дава меко усещане на
енергията. Силна синергия със стомана или желязо.


3. Месинг-Златно, бяло, синьо,сребристо: Силен и изтънчен ефект. Доста мощен, но някои хора
го усещат трудно. Подходящ за изчистване. Не толкова добър за заземяване. Увеличава отзивчивостта на оргонита на стимулация с намерението. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата.


4. Кобалт-Бяло, синьо, сребристо: Придава силно оцветяване в синьо. Увеличава връзката на оргонита с водата. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата.


5. Бронз-Червено, синьо, червено: Подобен на месинга, но малко по-слаб. Увеличава отзивчивостта на оргонита на стимулация с намерението. Придава малко по-добро заземяване от месинга.


6. Алуминий-Всички, синьо, бяло: Подобен на медта, но на второ място по усещане на енергията. Отговаря на широк кръг от честоти и оцветявания. Силна синергия със стомана или желязо.


7. Титан-Бяло,сребристо, златно: Много високи честоти и относително силна енергия. Добър за сваляне на блокажи, изчистване. Енергията се усеща стягащо. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата.


8. Стомана- Черно, червено: Придава стабилност на енергията. Отзивчивост към тесен спектър честоти. Придава слабо заземяване. Увеличава отзивчивостта на оргонита към електромагнитни стимулации.


9. Желязо- Черно, синьо: Придава стабилност на енергията. Отзивчивост към тесен спектър. Придава повече заземяване, отколкото стоманата. Увеличава отзивчивостта на оргонита към електромагнитни стимулации.


10. Бисмут- Синьо, кафяво : Увеличава силно чувствителността на оргонита към магнитни въздействия. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата. Увеличава отзивчивостта на оргонита на стимулация с намерението.


11. Олово-Черно, сребристо : Отзивчивост към тесен спектър. Придава стабилност на енергията. Синергия с медта и златото.


12. Цинк- Синьо : Усилва синергията между магнитни и немагнитни метали. Силна синергия с медта. Силен катализатор в енергийни условия. Добър за манифестиране. . Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата.


13. Железен пирит- Тъмно червено, златно, бяло: Придава заземяване и стабилност на енергията от оргонита. Енергията се усещане по-нежно и малко по-лениво от стоманата и желязото.


14. Халкопирит- Златно, червено, синьо, бяло : Придава заземяване и малко повдигане на енергията от оргонита. Притежава синергия между желязото и медта, защото се състои от комбинация на двата метала. Дава приятна, мека и мощна енергия, ако се използва само него. Омекотява изходната енергия и увеличава отзивчивостта на оргонита, ако се използва като добавка.


15. Парамагнитна скала (прах)- Разнообразно, Главно червено: Силно увеличава връзката на оргонита със земята и отзивчивостта му към електромагнитна стимулация. Увеличава отзивчивостта на оргонита на стимулация с намерението. Може да носи със себе си собствен енергетичен подпис, който да придаде на оргонита. Варира в зависимост от мястото. Подсилва потока на енергия през оргонита чрез увеличаване на динамиката на матрицата.

Органични съставки в оргонита и техните свойства:

1.Смола : Прекрасно чувство за енергия. Малко по-хубава от полиестерната смола, но по-малко трайна. По-добре като първична, отколкото вторична съставка. Ще се стопи на слънце, така че трябва да се съхраняват на закрито или заровени. Идеален за поставяне във вода. Не се разтваря във вода. Абсорбира зареждането добре по време на втвърдяването. Силна връзка със земята и водата.


2. Пчелен восък: Работи добре, ако не се използва като първична съставка. Добивът на енергия е по-малък, отколкото при смолата или полиестера. Устройството трябва да е в съд. Работи по-добре на студено.


3. Парафин: По-малко функционален в оргонит като първична съставка, отколкото естествения восък. Не знам защо!!! Малко примесен в смолата дава по-ясно усещане.


4. Латексна боя с втвърдител : Дава топло, успокоително, приятелско чувство на енергията, когато се смеси в оргонит на полиестерна основа. Най-често придава оцветяване, свързано с цвета на боята, но не винаги. Зависи от химическия състав на боята. При добавяне на втвърдител дава малко по-добри резултати от восъка, но не много. Справя се отлично като вторична добавка с полиестер. Полезен при нужда да проведе определен енергиен образец от един оргонит на друг. Добър за намаляване на теглото на оргонита или за коригиране на плътността му. Абсорбира зареждането добре по време на втвърдяването.


5. Брашно: Дава топло, успокоително, приятелско чувство на енергията, когато се смеси в оргонит на полиестерна основа. Може да послужи за коригиране наплътността на оргонита.


6. Акрилна пластмаса: По-меко усещане, но по-скъпа алтернатива на полиестерната смола.


7. Полиестерна смола: Основно помагало, което използвам за еталон при сравняването с други органични съставки. Придава известно оцветяване в зависимост от химическите съставки в смолата. Абсорбира зареждането добре по време на втвърдяването.


8. Растителна материя : Придава в известна степен енергетични отпечатък на растенията, използвани в оргонита. Полезно е за репродуциране на ефекта от билките, както при пиенето на чай. Препоръчва се да се изсушат и стрият добре.


9.Коса: Може да се използва за постоянно връзка между тялото на оргонита с дадено физическо лице. Полезно за изготвяне на оргонит за определен човек.


10. Кръв : Може да се използва за постоянно връзка между тялото на оргонита с дадено физическо лице. Полезно за изготвяне на оргонит за определен човек.


11.Мръсотия : В малки количества може да послужи за корекция на плътността. Увеличава връзката на оргонита със земята.


12. Тамян: Може да се използва да придаде енергийния отпечатък на тамяна в оргонита, ако не мирише.


13. Захар : Все още не съм го пробвал, но някои хора съобщават за постигнат успех със захарта. Може да се използва като алтернатива на полиестерната смола. Подобно е на дървесната смола.Придава мек и високочестотен обертон на оргонита


14. Пчелен мед: Придава силно заземяване на оргонита

Видове готови за уптреба оргонити:

Ето няколко различни вида оргонити, с които аз експериментирам. Експериментирайте и си формирайте собствено мнение. Вие сте отговорни за вашата безопасност.Тъй като ми е малко сложно да пиша точните рецепти, защото се взимат от табличен вид, ще ви ги покажа базово, а ако има интерес, винаги съм готов да ги дам на всеки, който иска да си сътвори сам Оргонитче, Кембъстърче или друг от изброените оргонови „уреди”


БЕЛЕЖКА – Думата „Смола”, използвана в рецептите се отнася за вече катализирана смола. В някои рецепти допълнителния катализатор е необходим и се дава в проценти като допълнително количество над нормалната пропорция. Например катализатор „+10%” означава да използвате нормалната доза катализатор, плюс още 10% отгоре. Редовната пропорция смола:катализатор се изписва на кутията. Калъпът трябва де е винаги леко намазнен /олио, зехтин, масло на спрей/, за да може после формата да се отстрани лесно.

Размер на частиците: Фини = 0-1 мм в диаметър, малки = 1-5 мм в диаметър, големи = 5-15 мм в диаметър. Пропорциите са приблизителни.


1. Основна рецепта за ниска плътност (LD)


Мед –фини


Кварцов прах – фин


Смола


Катализатор


Смесете катализатора към смолата. Добавете всички съставки, разбъркайте продължително и излейте във калъпа. Полезен при създаване на пътека с ниско съпротивление вътре в оргонита с цел контрол на потока на енергия. Някои основни бележки: всички HHGs и TBs ползват тънък слой от този оргонит в основата си. Работи добре като втори козметичен слой на оргонитното парче и работи по-добре, отколкото ако се използва само смола като втори слой. Използва се при свързване на няколко радионни устройства.2. Основна рецепта за средно висока плътност (MHD)

Алуминий - големи


Стомана - големи


Кварцов прах -фин


Смола


Докато се запълни калъпа.Смесете сухи алуминиеви и стоманени стружки заедно. Изсипете сместа в калъпа. Добавете кристала в средата на сместа. Може да се добавят други съставки по желание. Смесете смолата и катализатора и залейте всичко. Не допускайте да останат мехурчета. Повторете напластяването, ако е необходимо. Оргонит, добър за всички цели.


3. Основна рецепта за висока плътност (HD)


Стомана – малки


Вторичен метал– фин (мед,пирит или бронз)


Смола


Катализатор (мед или парамагнитна скала)


Вторичен минерал –фин


Вторичен органичен компонент– малки
Смесете съставките старателно (трябва да са сухи). Добавете катализирана смола само докато се покрие повърхността от стружки. Сместа трябва да е с консистенция на твърда овесена каша и всички частици да са покрити. Оставете за няколко минути. Бъркайте до хомогенизиране и излейте сместа в калъп. Оргонит, добър за TBs и HHGs, работещи при тежки условия или за оргонит за генератори с активно стимулиране. Могат да се използват различни първични или вторични съставки по желание.


4. Основна рецепта за допълнително висока плътност (ХHD):


Първичен метал –фин


Вторичен метал –фин


Смола


Вторичен органичен компонент –фин


Кварцов прах –фин


Вторичен минерал–фин


Катализатор


Частиците трябва да са достатъчно фини, за да суспендират в смолата.Катализирайте смолата и бързо разбъркайте с другите съставки. Друг начин е да добавите агент за сгъстяване. Понякога агентът за сгъстяване и вторичната органична компонента са едно и също нещо. Смесете всички сухи съставки старателно и ги добавете към вече катализираната смола. Непрекъснато разбърквайте. Трябва да получите кремообразна гъста течност, така че да се излива бавно, но все още да е достатъчно течна, за да проникне добре. Ако частиците се утаяват, означава, че има твърде много смола. Обикновено, смолата и сухите съставки трябва да бъдат в съотношение 1:1. Може да има леко разминаване малко повече или по-малко в зависимост от поглъщането на вторичния органичен компонент. Полезна рецепта за направата на оргонитни генератори, проектирани да работят с външен източник на енергия като, запер, магнитни пулсари, машини за радионика. Също така полезна за направата на малки оргонитни устройства за носене в джоба или такива, с които се борави много.


5. Основна рецепта за разширена висока плътност (ХHD)


Първичен метал – малки


Вторичен метал – фин


Смола


Кварцов прах – фин


Вторичен минерал –малки


Вторичен органичен компонент – фин (Препоръчва се брашно
Смесвате катализатора към смолата. Добавяте фините съставки към смолата. Ако все още не е достатъчно плътна сместа, за да суспендирате първичните метали, добавете малко от брашното.Смесете всички малки съставки към смолата в даден момент. Би трябвало да изглежда като плътна суспензия с парченца метал в нея. Металите не трябва всички да се утаят на дъното. Вътрешните компоненти на устройството (като кристала) трябва да се суспендират по време на втвърдяването, тъй като естеството на този оргонит е такова, че той няма да ги задържи на мястото си и те ще се утаят, за разлика от MHD оргонита. Ще отнеме доза търпение и усилия докато уцелите тази рецепта както трябва. Усещането е нежно и приятелско за хората. Този оргонит е добър за много неща, тъй като тоя се държи като MHD. EHD означава (експандирана) разширена висока плътност. Добър за устройства както на закрито, така и на открито. Добър за пасивен и активен режим на работа.


6. Wood Sprite  (Дървесен дух)


Борова смола

Халкопирит или пирит - малки


Алуминий – големи


Парамагнитна скала – малки или големи


Сух градински чай или шума–малки


Цитрин - фин
Разтопете боровата смола бавно над топлинен източник без пламък. Пяната от разтопената смола може да е запалим. Използвайте ръкавици. След като смолата се разтопи, добавете всички сухи съставки, освен цитрина. Разбъркайте добре. После добавете цитрина. Добавете с лъжица от сместа в калъпа и оставете да се охлади. Имате няколко минути за работа след като
отделите смолата от топлината преди да втвърди. Заредете чрез слънчева светлина или чрез заредена водна баня, докато изстива. Много работа отнема, но си заслужава. Оргонитът има силна връзка със земята. Много животни реагират положително, когато се постави оргонитът в естествени природни енергийни центрове. Не е лошо да имате един вкъщи, ако е защитен от горещто слънце. Микстурата се разтапя на слънце.


 7. White Light  (Бяла светлина)


Алуминий – големи


Стомана или желязо – малки


Мед или халкопирит – малки


Титанов оксид


Смола


Катализатор
Докато смолата стане непрозрачна.Докато покрие стружките +50%. Смесете катализатора със смолата заедно с TiO2 колкото грахово зърно. Смолата ще стане светло бяла и непрозрачна. Поставете големите частици в калъпа и ги поръсете с малките. Заровете кристала в тях и залейте, докато се покрият.Зарежда се при 741 Hz. Това е рецепта за оргонит с MHD плътност, който е полезен при изчистване на блокажи, нежелани същности. Усещането на енергията приповдигнато и някак си стяга.


8. Chocolate Shine (Шоколадов блясък)


Стомана – малки или големи


Месинг или мед – фин


Парамагнитна скала – фин


Прах от цитрин – фин


Кварцав прах –фин


Смола


Катализатор
Смесете всички фини съставки заедно. Добавете катализатора към смолата и добавете фините съставки. Ако стоманените частици са големи, тогава ги поставете първи в калъпа и залейте с готовата микстура, разбърквайки, докато изливате. Ако стоманените частици са малки, добавете ги към смолата и разбъркайте и тогава излейте всичко в калъпа. Зарежда се с 15Hz и/или Шуманови честоти, докато втвърдява. Привлекателен и високо чувствителен към електро-магнитни излъчвания оргонит. Добър за ТВs и HHGs, както и за генератори. Изключително подходящ за работа с геопатогенни зони, Хартманови възли и линии и неутрализиране на въздействието на древни мегалити и монументи. При условие, че парамагнитната скала е качествена, тази рецепта ще даде добри резултати при неутрализирането на ЕMF(Електро магнитни полета)

9. Ivory (Слонова кост)
Мед – фин


Титанов окис


Мед или халкопирит – малки


Стомана или желязо – малки


Селенит – малки


Смола


Катализатор
Докато смолата стане непрозрачна.Смесете всички сухи съставки заедно. Добавете от TiO2 колкото грахово зърно. Поръсете сухите съставки в смолата, бъркайте постоянно,докато получите хомогенат. Трябва да получите смес, изглеждаща на овесена каша. Излейте в калъпа и го оставете да се слегне. Може да се излива в сложни форми. Заредете с високи и ниски честоти, докато втвърдява Това е рецепта. за HD оргонит, който е способен да излъчва оргон с млечно бял цвят. Полезен при работа с рейки лекуване. Полезен при изчистване на блокажи и стимулиране на енергийната циркулация. Оргонитът има афинитет към човешкото тяло и слънчевата светлина.


10. Water Baby


Синя латексна боя със заредена или незаредена вода. Боята трябва да изсъхне и да се разпадне.
Халкопирит или мед – малки или големи


Синя боя за хранителни продукти


Кианит (прах)


Тюркоаз – големи частици


Смола


10 капки на литър от латексна боя.
Едно парче на оргонит- Докато покрие Съставките. Приготвянето на боята се прави отделно. Смесете 10 капки за литър синя боя за хранителни продукти в латекса. Добавете 0.01 части заредена вода към 1 част от латекса и синьото багрило. Добавете втвърдител и разстелете сместа на импрегнирана хартия да изсъхне. Боята трябва да е достатъчно суха, че да може да се разпада на парчета. Не е нужно до бъде абсолютно суха, защото ще се наложи да бъде смесена със смола. Веднъж изсъхнала боята, раздробете я на парченца около 15 мм диаметър. Смесете парченцата боя с метала (медта или халкопирита). Добавете катализатор към смолата. Поставете сухите съставки в калъпа и залейте с катализираната смола. Използвайте тюркоаз или синьо стъкло като вторичен минерал. Заредете със звук от течаща вода, докато втвърдява. Ако е възможно и с лунна светлина и сребристо синя светлина. Най-общо зареждайте с хладна енергия като противоположност на топлата енергия. Рецепта за оргонит с MHD или HD плътност със силен афинитет към водата. Също така може да повторя енергийната сигнатура на на водата, която е добавена при приготвянето на синия латекс. Олюпен втвърдител за боя или други зърнени структури могат да ускорят процеса на съхнене. Като цяло, отнема няколко седмици на боята да изсъхне напълно. Този вид оргонит изглежда приятно, ако се приготви правилно и добър кандидат за подхвърляне във водоеми. Също така не съдържа никакви феромагнитни материали, което го прави подходящ за някои приложение.По-малко отзивчив на стимулация с електромагнитни излъчвания. Служи прекрасно за зареждане на вода, когато бъде поставен в съд с такава.

Оргонитът и процесът на втвърдяване:

Зареждането на оргонита докато втвърдява смолата има голям ефект. Тук ще изложа процеса по - подробно. Информацията, дадена тук е плод на мой личен опит/възприятия и/или потвърждение на други изследователи, колеги и потребители. Като начало, не всички органични компоненти реагират еднакво на зареждане, докато смолата втвърдява. Полиестерната, акрилната и боровата смоли демонстрират това свойство до висока степен. Восъците са доста невъзприемчиви в тази посока, нещо което се дължи на това, че формирането на кристална структура в тях отсъства докато втвърдяват. Полиестерната смола е добре известна в конвенционалните научни среди със свойството си на електромагнитна атенюация (отслабване, заглъхване). Това означава, че тя абсорбира електромагнитна енергия. След като енергията нито се създава, нито се унищожава, а само мени формата си, поетата енергия от смолата трябва да отиде някъде, нали?
След експериментиране в продължение на две години, мога със сигурност да потвърдя, че начинът, по който се третира оргонитът по време на създаването му, допринася най-малко 70% за крайния му ефект. С други думи, мислите, емоциите и енергиите, които използвате при направата на оргонита ще дадат ефект върху функционалността най-малко 70%, за разлика от това, ако отсъстват тези фактори. Сега, бих искал да подчертая, че красотата на оргонита е в това, че вие можете да получите 30% функционалност, без значение как го правите. Не е задължително да зареждате смолата докато втвърдява. Това е само подобрение. В много от случаите, 30% функционалност е повече от достатъчно, за да усетите значителна разлика. Но, ако бихте могли да направите оргонита по-мощен, защо да не го направите? Ако можете да оптимизирате работата на оргонита по отношение на дадено човешко заболяване или друга специфична задача, тогава ми изглежда разумно да го направите по този начин.
Има два начина, по които оргонитът абсорбира зареждането/програмирането докато втвърдява. Единият начин е чрез човека, който го прави, и начинът, по който влияе на енергиите, докато обработва материалите. Другият начин е да изложите оргонита на енергии, генерирани от различни метафизични инструменти докато втвърдява. Очевидно е, че тези две достижения обхващат различни техники. И двете достижения могат да се използват самостоятелно или в комбинация по между им. Аз лично използвам комбинация от двете.Възможно е оргонита да придобие както способност да привлича, така и да отблъсква. Посочените честоти по-долу в описанието са само примерни. И така, ако изложите оргонита на честота от 15кHz, генерирана от устройство като тон генератор, той ще стане по-чувствителен именно към 15kHz. Фактът, че сега оргонитът е по-чувствителен към 15kHz може да се приложи по един от двата основни начина в зависимост от това на какви мисли и намерения сте го изложили или какви други честоти присъстват в този момент. Ако изложите смолата на 15kHz и я оставите така, завършеният оргонит ще има склонност да усилва 15kHz, когато бъде изложен на тях впоследствие. Оргонитът ще има склонността да произведе ефекта от тази честота като част от неговата производителност, конвертирайки други енергии, с които е стимулиран в рамките на ефекта от тези 15kHz. С други думи, оргонитът ще използва тази честота, както и други видове източници на енергия, за да възпроизведе ефекта от 15kHz. Той също така ще може да улови и действието на 10Hz честота, тъй като тя е част от диапазона на 15kHz.Правейки го по този начин, оргонитът ще има привличащ ефект по отношение на 15kHz честота.
Предполагам, че ще подходите и по другия начин. Да предположим, че изложите смолата на 15kHz сигнал и в същото време дадете ясна декларация, че искате да се отървете от тази честота. Ако го направите по този начин, вие ще получите ефект на отблъскване пропорционално на яснотата на вашето намерение, което сте отправили към смолата. Тогава той ще е склонен да отговори на стимул от 15kHz, но вместо да усилва тази честота, той ще я погасява и превръща в други честоти, енергии и „цветове”. Същото се отнася, ако изложите оргонита на силен 10Hz сигнал и слаб 15kHz сигнал. Тогава той би уловил действието на 15kHz, ще бъде погасено от 10Hz и ще има тази функция като зададена програма. В действителност, начинът, по който различните честоти си взаимодействат една с друга има може би по-голям ефект, отколкото силата на всеки един сигнал. Има честоти, които са хармонични на 15kHz и имат склонност да я подсилват. Има и честоти, които не са хармонични с 15kHz и ще имат склонност да я погасяват. Така че, както относителната сила на всеки сигнал, така и ефекта от взаимодействието на сигналите един с друг дават крайния ефект.
По подразбиране, оргонитите проявяват склонност да привличат това, с което ги стимулирате, когато втвърдяват. С други думи, ако вие искате да получите отблъскващ ефект от оргонита, вие трябва да му го „кажете”. Това несъмнено показва защо някои towerbusters имат по-голям ефект от други. Много хора програмират оргонитите си с ефект на отблъскване с поставянето им до радио предавателните кули без съзнателно да са наясно с това. Много други хора не са наясно и затова оргонитите им работят с ниска ефективност. Без да съм критичен, силно се надявам, че това ще помогне на хората по целия свят да подобрят направата на оргонитите си.
Хора, занимаващи се вече с рейки, визуализация или друг вид традиционна метафизична дисциплина ще открият, че каквато енергия вложат при направата на оргонита, такъв ще бъде и крайния енергиен отпечатък на оргонита. Същото се отнася и до хора, които съзнателно или не използват разнообразни метафизични дисциплини. Дори, ако човек несъзнателно изпрати енергия към оргонита докато той втвърдява, неговите мисли и емоции, състоянието на духа, нещата за които мисли докато работи с материалите ще окажат ефект на крайния продукт. Струва ми се, че ако човек съзнателно изпрати енергия право в оргонита често дава много по-добър резултат. Изключение от това прави силна емоционална интензивност. Ако се намирате в състояние на емоционална превъзбуденост, тогава частта от тази енергия ще бъде интегрирана в оргонита. Ако сте човек, занимаващ се с молитва, утвърждения, деклариране, визуализация или намерения, тогава вие можете да програмирате оргонита си по една от тези техники. Едно нещо, което трябва да се има предвид при използването на минерали, различни от кварцов кристал е, да се има предвид каква работа върши всеки минерал.
Например, ако правите оргонит и го програмирате да ви отърве от токсини в тялото, тогава вие можете да постигнете това ефективно или не до там, в зависимост от това какви минерали сте включили в оргонита. Ако включите минерали, които имат ефект да стимулират човешкото тяло да изхвърля токсините, тогава минерала и програмирането трябва да са в хармония. Ако използвате минерал, който стимулира, абсорбирането на енергия от тялото, но програмирате оргонита с очистителен ефект, тогава ре- зултатът като цяло ще е по-малка ефективност. На кратко, спектърът на производителността на завършения оргонит се опредяла като КОМБИНАЦИЯ от съставките и програмирането, така че помислете върху това как съпоставяте тези два фактора.
Представете си, че правите оргонит и по невнимание го заредите с негативни мисли и емоции. По мои наблюдения, те ще въздействат някак си, но не достатъчно, че да намалят неговата ефективност под критичните 30%. Те ще му намалят работния режим, но няма да го спрат да работи изцяло. Нещо, което съм открил е, да кажем например, че вие мислите случай „Х” за ужасен. Е, вие не искате оргонитът да повиши ужасната природа на случая „Х” и това е очевидно. Но след като веднъж сте си помислили тази мисъл, трудно е, ако не и невъзможно да я върнете обратно. Незабавно си помислете друга мисъл, а именно тази, която искате да работи по отношение на разрешаване на случая „Х” и работете по проблема. Това ще накара оргонита да работи (противодействащо) точно по случай „Х”. Практикуващите радионика най-вероятно ще са запознати с тази концепция, която впоследствие се прехвърля в производството на оргонити.
Друг пример. Преди време правих TBs, в които попаднаха няколко мухи докато смолата втвърдяваше. Не помислих това за важно, просто съжалих клетите мухи. Оргонитът обаче прояви свойството на атрактант по отношение на къщните мухи. Беше удивително да гледаш как кацат и не го напускат. Те би трябвало да жужат около крушката на лампата, но уви, те кацаха на оргонита, което намирах за доста досадно. Но в същото време други хора съобщаваха, че са постигнали успех, използвайки TBs в опита си да се отърват от някои насекоми, слагайки образци от тях в оргонита. Дали те са знаели или не, но предполагам, че са го знаели, че трябва да използват намерението си и да „кажат” на оргонита да проявява отблъскващ ефект. Разликата между моите оргонити с насекоми в тях, привличащи насекомите и техните пак с насекоми в тях, но отблъскващи ги е в това, че едните са се проявили като атрактант, а другите като репелент. Тези от вас, които се занимават с метафизика, биха намерили този факт за доста познат.
Имайки предвид това, аз съм сигурен, че сега разбирате защо е полезно да програмирате смолата с намерение за отблъскване на недоброжелателния ефект от кулите на HAARP и GWEN. Това може би ще хвърли светлина върху това защо съществува разлика в наблюдаваните ефекти с TBs. Без намерението да създадете отблъскващ ефект, (тъй като живеете в регион с радио кули, смолата ще абсорбира от сигнала докато втвърдява ) вие ще получите изчистващ ефект до 30% ефективност. Но, ако просто добавите мисъл, че искате органита да проявява отблъскващ ефект, вие ще получите много повече ефективност от оргонита – до няколко стотин процента подобрение.
Вместо да навлизаме в детайли относно как се прави визуализация или да фокусирате намерението си, просто ще кажа, че вашите емоции са ключа към успеха. Например, ако правите оргонит срещу болки в гърба, вие трябва да сте сигурни, че оргонита е програмиран с мисли за здрав гръб, без болки. Или може би да си представяте как болките в гърба ви изчезват и той оздравява. Вие не бихте искали да програмирате оргонита с мисълта да се чудите дали ще сработи. Това ще подкопае неговата ефективност. Това, че имате съмнения просто означава, че вие сте човешко същество. Не винаги можем просто ей така да се отървем от съмненията си. Но, можем да ги изключим от съзнанието си за няколко минути. И през тези няколко минути по-добре да се отървем от съмненията си и да спрем да мислим за това, че е време за визуализация или програмиране с намерението. Това нещо важи и за идните поколения, използващи молитва, декларация, утвърждение и т.н. с или без оргонит. В идеалния случай, вие ще искате да заредите оргонита за времето, за което той втвърдява. Това може да е или да не е възможно. Установил съм, че когато се използва съзнанието за тази цел, вие трябва да го използвате поне 3 пъти. Тъй като полиестерната смола в действителност продължава да полимеризира доста дълго след като се втвърди, вие ще имате около три дни отворен прозорец за зареждане на смолата, но периода на първоначално втвърдяване е най-критичен и съществен. Веднъж смолата втвърдила се, вие няма да можете да я заредите повече, но можете да зареждате кристала, вкаран в нея. Вие можете да дадете указание на оргонита да извършва дадена задача с вашето намерение. Направляване на неговата производителност е нещо различно от зареждането на смолата. Произведената енергия от оргонита, той изпозва за вършене на указаната му задача. Зареждането на смолата докато втвърдява е указание за вида на работата, която той ще върши.
Когато използвате някаква машина за програмиране на оргонита, в зависимост от това колко е силна тя, продължителността на зареждане може да е в интервала от 10-15 минути и това да даде резултат. Когато е възможно, аз препоръчвам да се зарежда до 72 часа. Ако имате машина за радионика, succor punch, пулсар, оргонитна палка или ня- какъв друг вид усилвател на намерението/оргонен генератор, вие можете да използвате едно от тези нещо за зареждане оргонита или повишите намерението си, което отправяте към оргонита. Също така можете да поставите в близост до оргонита любимия си кристал и така да го заредите докато втвърдява. Различните методи на зареждане дават различен резултат и успеваемост. Всяко едно намерение ще даде по-добър резултат от никакво според мен.
Един от начините да заредите смолата е да използвате кварцов кристал, увит с мобиус бобина и да свържете последователно бобината към усилвателя на стереоуредбата си. Това устройство се нарича succor punch (снимката горе). Дари малко устройство като това, предлага възможност за зареждане на оргонити за различни цели. Ако все пак се затруднявате да си направите подобно устройство, дори само използването на тон генератор и излагането на оргонита на звук от него ще зареди смолата. Изумен съм от способността на оргонита да абсорбира програми и след това ги възпроизвежда почти идентично.
Roberto Forcen има на неговия сайт http://www.voicesync.org внушителни звукови анализи и софтуер за генериране на звук. Една от програмите, с които работя се нарича минерални звуци. Според него, тя генерира сложни резонантни тонови в три октави от списък с 3000 минерала. Тоновете се генерират, използвайки параметрите от рентгеново лъчевата дифракция на прах от съответния минерал. Това, което мога да кажа, когато започнах да я използвам е, че бях удивен. Когато подадох от един от сигналите през големия ми оргонен генератор, задвижван от мобиус бобина, произведената енергия много наподобяваше на усещането от енергията на цвета на съответния минерал. Ако например оргонитът ви съдържа мед, стомана и кварц, бихте могли да ги заредите със звук, отговарящ на тези компоненти и така да получите още по-мощен оргонит. Слънчевата светлина е един друг чудесен начин да заредите оргонита докато втвърдява. Лунната също. Тези два метода на зареждане на оргонита вече се използват масово. Особено с излагането на оргонита на слънчева светлина, вие често ще отчитате видима разлика в цвета на смолата докато втвърдява, което показва, че вие всъщност правите нещо, и всичко това не са измислици.

Астрологията също има известно влияние в сферата на оргонитите, с която аз лично не работя често. Използването на голям оргонен генератор за зареждане може да замести астрологичните ефекти, които биха се появили. Една от партидите, които направих по време на хармоничната съгласуваност излезе много добра и по всичко личи, че е абсорбирала част от енергетичното влияние на хармоничната съгласуваност. Друг начин да направите оргонит, е като го приготвите отвън, на открито, по възможност в контакт със земята в област на чист енергиен вихър или мегалитна линия. Този метод стимулира и земната зона и програмира оргонита в постоянна връзка с това място, където е излят и втвърдил. Друг вариант на този, е да добавите малко пръст, кал или дървени стърготини, взети от място със земен енергиен вихър. Вероятно тази техника може да се използва за създаване на енергийни линии в Земното тяло, водейки към или от енергийния вихър.
Най-общо, ако свържете оргонита към енергията на голям източник, проба от този източник или ясна визуализация, тогава оргонита не само, че ще приеме от енергията от съществуващия източник като програма, но ще получи постоянна връзка с този източник.
И две последни бележки: 
Ако правите пръстеновиден генератор, мощна радионна машина или голям оргонен генератор, задвижван с енергия, първо трябва да решите каква честота ще използвате, с която да го задействате. Изберете най-малко две от тези, които смятате да използвате най-много. После заредете оргонита са тази честота, с която искате да работи впоследствие. Това усилва работата на завършения оргонит. Например, пулсарите работят на 5075Hz и 32kHz, така че каквато и друга програма да им заложа, аз винаги прилагам и тези две честоти. Много от нас, които се занимават с това отбелязват, че на оргонита му трябва известно време да заработи. Зареждането по време на втвърдяване значително намалява това време. Е, че колко време може да отнеме?! Ще ви представя някои от любимите си честоти за зареждане на оргонит и ефектите, които съм наблюдавал от тях.

741Hz (синусоидална вълна) – честота за пробуждане на интуицията. Това е един от тоновете за солфеж и го намирам за доста мощен според мен. Когато за първи път започнах да го използвам усетих силен прилив на енергия и последващо освобождаване в областта на слънчевия сплит и сърдечната чакра. Тази честота е може би доста интензивна за някои хора в самото начало, но постепенно ще се аклиматизират.


528Hz (синусоидална вълна) – Любовна честота за преобразуване и чудеса. Поправя ДНК.
Това е един от тоновете за солфеж, доказан като много полезен при манифестиране.


5075Hz (квадратна вълна) – Честота, която избрах сам. Използвам я за задействане на пулсари. Проявява склонност към стабилизиране на енергията и има заземителен ефект. Използвам я като мултифункционална честота за задвижване на генератори и да се успокоявам, когато стана ексцентричен. 

32kHz (квадратна вълна) – Друга честота, която избрах да използвам за пулсари. Има обратен ефект на 5075Hz, но добре се сработва с нея. Използвам я да премахвам блокажи в работата на човешкото тяло, за издигане на защита от енергийни атаки и като първа помощ при умствени извисявания в медитацията и отдалечено виждане. Когато използвате честота над 20 kHz, NCH тон генератора произвежда хармоници на таргетната честота. Тъй като квадратните вълни произвеждат много хармоници, вариращи нагоре и надолу по скалата, според мен вие все още получавате тази честота като хармоник, когато използвате звуковата карта на компютъра си, свързана към бобина и кристал.

15Hz (квадратна вълна) – Много хора изпълват тази честота да задвижват техните succor punche устройства ( http://www.educate-yourself.org/). Проявява тенденция към относително стабилен ефект. От ниските честоти, тази е най-използваната днес. Тя е мощна, въпреки че според мен има нужда от компанията на по-висока честота. Полезна при изграждането на защита от енергийни атаки. Също така, ако имате SP, задвижван на 15Hz, тогава зареждайте вашия оргонит с него.


32Hz/31.7Hz (квадратна или синусоидална вълна) – Честота, която за първи път чух от Bruce Stenulson (http://www.stenulson.net/energy/doras.htm). Доказано добра честота за програмиране на кварцови кристали. Поради тенденцията на кристала да носи информационна програма/намерение от човека към кристала, тя е полезна според мен за усилване на човешкото намерение и като основна честота за задвижване на оргонови генератори с мобиус бобина.


68.635kHz (квадратна или синусоидална вълна) – Това е една от честотите на Hodowanec. Тъй като горната граница на честотната лента на звуковите карти на компютрите са доста под тази честота, не мога да получа тази честота от програмата NCH toner (http://www.nch.com.au/tonegen/), която обикновено използвам като генератор на сигнали. Когато наглася честота над 20 kHz, NCH toner произвежда нисък хармоник на таргетната честота. Тъй като квадратните вълни произвеждат много хармоници, вариращи нагоре и надолу по скалата, според мен вие все още получавате тази честота като хармоник (или близък до нея). Когато пропусна тази честота чрез NCH toner през оргонен генератор, задвижван от мобиус бобина и кварцов кристал, тя произвежда оргонова енергия във виолетовата област. Виолетовият оргон еднакво изчиства и успокоява. Добър е за духовни търсения и лечение.


EHD (Expanded High Density) Оргонит – стъпка по-нататък:

Както бе споменато по-рано, може да се прави MHD или MD оргонити, като се определя плътността (като се използват по-големи къдрави метални стружки, когато правите ТВ) им чрез размера на частиците или чрез добавяне на органика в сместа под формата на частици. Всъщност, когато правите HD оргонит или такъв с по-висока плътност, вие трябва да сложите органика под формата на частици заедно с металите, тъй като няма достатъчно място между металните частици (когато са наистина малки), за да коригирате съотношението 50/50 между металните и органичните компоненти.

Преди време, аз отидох още по-далеч като използвах метал (фини или супер фини частици), които биха дали обикновено HD оргонит и добавях органика да докарам плътността на матрицата до MHD или MD. Материалите, направени по този начин имат интересни разлики от стандартните ТВ/HHG смеси с къдрави стружки и полиестерна смола.
Изглежда, че получени по този начин, матриците имат по-голям капацитет да съхраняват оргон, отколкото обикновените MHD. Определена маса от EHD (Expanded High Density) оргонова матрица ще има нисък рейтинг на поток на енергията, отколкото същата маса и ще има по-високо обща оргонова сила, отколкото обикновена MHD матрица, въпреки че плътността и съпротивлението, предоставени на оргоновата енергия, която преминава през нея са едни и същи. Приписвам ниския рейтинг на потока на енергия при EHD не на разликата в съпротивлението, а на факта, че добавянето на органична съставка и в течно и в твърдо състояние увеличава общия капацитет за складиране на енергия в матрицата. Този ефект се наблюдава много повече, когато се използват супер фини частици метал заедно с фини частици метал и органика, а не използването на фин метал и фина органика заедно.
След експериментиране с няколко различни органични частици, аз предпочетох да използвам брашно. Може да се използва бяло брашно, дървени трици или друг фино стрит органичен абсорбент. Частиците трябва да са добър абсорбент, за да могат да се смесят добре със смолата. Така те ще могат да образуват гъста течност като стегнато тесто за кекс. Органичната прах се смесва със смолата и катализатора първоначално. Металите се добавят последни, започвайки със супер фините частици и завършвайки с фините частици. За по-лесно набавяне на супер фини метални частици, аз препоръчвам металните бои във флакони. Просто добавете повече катализатор от обикновено и впръскайте от металната боя в смолата. Друг източник на супер фини метални частици са бронзовите прахове и другите метални прахове, продаване в магазините за метално покриване (позлатяване, посребряване, никелиране и т.н.).

Искам да подчертая, че когато органичният материал е влакнест, оргоновата матрица става такава, че отнема много време за зареждане и абсорбира много повече от зареждането, отколкото обикновения MHD оргонит. Така матрицата абсорбира програмата, намерението или енергийния подпис с много по-висока вярност, отколкото обикновения MHD оргонит. Също така отнема и повече време да акумулира достатъчно енергия, за да започне да работи. Обикновената MHD матрица, която аз правя, обикновено завършва втвърдяването си и започва да работи три дни след отливането. Инициализиране и започването на работа при EHD отнема от 5-7 дни след изливането.
EHD обикновено се използват при енергийно задвижваните оргонови генератори, такива като енергийните палки, пръстеновидните генератори и пулсарите. Те също дават изчистващ ефект чрез конвертиране на нездравословния оргон в здравословен, но зареждането и втвърдяването са много определящи за крайния резултат по отношение на капацитета на изчистване, отколкото при MHD. Не препоръчвам правенето на EHD оргонити без да са направени при абсолютно честа в енергийно отношение среда. При условие, че можете да предоставите чиста и заредена среда, EHD ще даде TBs, с по-висока производителност, по ергономични и по-живи, когато се хванат с ръка от обикновените. Ако правите TBs от EHD матрица, но не разполагате с енергийно честа среда, в която да ги излеете, тогава ще получите не много ефикасни TBs до момента, в който не ги вземете и поиграете с тях. От този момент вие ще почувствате силен изблик на енергия, когато ги държите в ръцете си. Оргонови устройства за лично ползване, предназначени да се държат в ръце или да се носят в джоба предпочитам EHD оргонит. EHD не е подходяща за конвенционални ТВs, които са проектирани да работят като високо пропускливи чистачи. Тя е подходяща за оргонови генератори, задвижвани с енергия или за ТВs и HHG за употреба на закрито и за контакт с човека.
Това е като да снемеш моментна картина на енергийното поле (полето, в което втвърдява смолата), и след това, тя ще застине в оргонита и ще бъде излъчвана непрекъснато и със значителна интензивност. Оргонита ще замаскира другите форми на енергия в енергийния му подпис (който е снел от средата), който си е създал като негова изходна мощност. Така че, ако можете да боравите с програмирането и зареждането, то те ще превърнат тази оргонова матрица (EHD) в нещо много мощно, отколкото конвенционалните TBs с EHD. Вместо да правите устройства, които са просто филтри/чистачи, правейки TBs с EHD матрица, вие правите устройство със селективен филтър, в който TBs избирателно ще преобразуват оргоновия подпис, който имат като изходна мощност. Ето защо зареждането/ втвърдяването е много по-критичен процес при EHD матриците.
Въпреки че тя (EHD матрицата) произвежда оргонова енергия с по-висока интензивност от MHD, EHD има по-хаотична изходна производителност от MHD и хаотичните полета от енергии са много повече в рамките на физическата матрица, отколкото при обикновените MHD. При обикновена MHD матрица, вълновите фронтове от оргонова енергия се сблъскват в устройството след като се отразят от кривите повърхности, които са на относително близко разстояние. Вълните от оргонова енергия в EHD реагират не толкова директно по между си, особено вълните, отразени от частиците с повече пространство между тях. Вместо вълните да се блъскат една в друга, матрицата трябва да създаде достатъчно налягане, преди енергията да може да премине дъговидно през повечето широко разположени фини частици. През цялото време, супер фините частици дават възможност на вълните да извършват близки сблъсъци, но в по-малко степен, придавайки стабилна основа за матрицата, ако това има някакъв смисъл за вас. По тази причина, EHD, направена без супер фини и фини частици, не би работила изобщо.

Матрицата трябва да бъде достатъчно плътна, така че фините метални частици (да кажем между 0.5 и 2 мм диаметър) да са напълно суспендирани в смолата, а не избутани в страни. Сместа трябва да бъде достатъчно рядка, за да можете да я разбърквате, но и достатъчно плътна, за да могат частиците да останат по местата си. Трябва да можете да преброите между 20 и 50 фини метални частици в квадратен инч от повърхността. Трябва да има достатъчно супер фини метални частици, така че, когато се потопят, сместа да изглежда лека лъскава и металическа. Когато сместа втвърди, повърхността ще стане прашна и непрозрачна, но леко шлайфане и лакиране ще свърши добра работа. На сместа и трябва доста време, за да втвърди химически, отколкото обикновените MHD матрици, особено, ако има супер фини медни и железни частици.
Така че дайте на сместа необходимото време за втвърдяване. За да предпазите EHD от различни външни условия, можете да нанесете лак със спрей след пълното втвърдяване. И така, когато се програмира от компетентен в областта човек, тази матрица работи наистина добре при TBs и HHGs, проектирани за контакт с човека, а не за селскостопански или други цели, като заравяне, поставяне в близост до радио кули и т.н. Също така работи добре, когато се правят от нея генератори, които ще работят в активен режим на работа. Също така тази матрица абсорбира много по-висок потенциал и с по-висока вярност енергийната обстановка по време на втвърдяване.
Инструкции за направа на проста HHG (Holy Hand Grenade)

Материали: Количество за една HHG


Двойно терминирани кварцови кристали 5 (или 1 ДТ и 4 ЕТ)


Полиестерна или епоксидна смола + катализатор --Около 170 гр.


Метални частици Около 140 гр.


Подходящ съд, който да послужи за калъп (около 10 см диаметър пласт.фуния)


Цилиндър за стойка на фунията


БЕЛЕЖКА: Докато има много други подходящи съдове, които могат да послужат като калъп за това устройство, аз използвах кухненска фуния за този пример, тъй като се намира лесно и е относително устойчива. Във всеки случай, една и съща техника за конструиране се прилага без значение от вида на съда, който ще използвате за калъп. Това може да е конус, пирамида, цилиндър или полусфера. Важното е да бъде с обем не по-малко от 10 см диаметър и 10 см височина. За това устройство най-често се използват формите на конус или пирамида.


1.- Отрежете върха на фунията в основата и запушете отвора с алуминиево тиксо (за предпочитане) или друг платнен изолирбанд. Това е нужно, за да не изтече смолата.
2. - Поставете фунията в цилиндъра, така че да е добре нивелирана.
3. - Намажете вътрешната повърхност на фунията с тънък слой растително олио. Така ще предотвратите залепването на смолата, когато дойде време да се извади от калъпа.
4. - Изсипете от металните стружки около 2.5 см височина от дъното на фунията.
5. - Поставете един от кварцовите кристали изправен, така че да бъде ориентиран по вертикалната ос на фунията. Този наистина трябва да бъде двойно терминиран, но ако имате само единично терминиран, поставете го с фасетирания край надолу към дъното. Ако е ДТ, поставете го с най-добрия му, здрав край надолу към дъното на фунията. Направете сместа от смола и катализатор, достатъчно, че да стигне за целия обем. Разбърквайте смолата с катализатора поне 1 мин. Залейте първия пласт от стружки, така че да проникне навътре в тях. Внимателно с промушващи движения помогнете на смолата да проникне надолу и да излязат мехурчетата въздух, ако има такива.
6. - Изсипете още от стружките, така че нивото да стигне до половината или най-много 2/3 от височината на фунията.
7. - Поставете останалите 4 кристала на повърхността на стружките. Те трябва да бъдат ориентирани като спици на колело. Най- добрите краища на кристалите трябва да сочат навътре към надлъжната ос на фунията. Ако трябва използвайте единично терминирани кристали. Всички ЕТ кристали трябва да сочат с хубавите си краища или навън или навътре. След това добавете още смола, така че да проникне в стружките и покрие кристалите. Нежно с тънка клечка промушвайте стружките, за да излязат мехурчетата, ако има такива.
8. - Добавете още метални частици, така че да стигнат почти до края на фунията. Оставете около 15 мм свободно пространство от ръба на фунията до нивото на стружките.
9. - Сега долейте достатъчно смола, за да запълните обема на калъпа. Нека смолата потъне надолу в стружките. Използвайте достатъчно смола, така че да покрие стружките. Долейте още от смолата толкова, че да се получи тънък слой над нивото на стружките не повече от 6 мм дебелина.
10. - Оставете смолата да втвърдява. Дръжте я на топло и добре вентилирано място по възможност и ако позволяват условията изложете на слънце. Ако имате тон генератор, също можете като алтернатива на зареждане да изложите смолата на избран от вас звук.
След втвърдяване, извадете внимателно с потупване новата HHG. Внимавайте да не се отчупи парче от смолата. Има много начини да модифицирате състава на HHG. Можете да поставите като вертикален кристал аметист, вместо кварц. Можете да пуснете парченца хематит, пирит или малки постоянни магнити (но не неодимови). Обикновено магнитите се поставят да гледат със северния си полюс към върха на конуса. Можете също така да включите към сместа и натрошени кристали от посочените по-горе.

Инструкции за направа на прост ТВ (Towerbuster)

Материали: Количество за една ТВ


Кварцов кристал


Полиестерна или епоксидна смола + катализатор-Около 85 гр.


Метални частици- Около 85 гр.


Подходящ съд, който да послужи за калъп 1 (шайбовидна форма)

1. - Намажете съда, който сте избрали за калъп с тънък слой растително олио. Това ще предотврати залепването на смолата. Отстранете излишното олио със салфетка.
2.- Изсипете около 2.5 см от металните частици на дъното.
3. - Поставете кварцовия кристал. Използвайте стружките да го закрепите в желаната позиция. Кристалът трябва да е в центъра на съда. Ако кристала има здрав край, ориентирайте го да бъде нагоре, след като извадите и поставите оргонита така, както ще го ползвате.
4. - Забъркайте достатъчно смола и катализатор (съотношението е дадено на опаковката). Бъркайте в продължение на поне 1 мин. Залейте стружките. Убедете се, че смолата е проникнала до долу и помогнете на мехурчетата да излязат.
5. - Добавете още един слой метални частици, така че да покрият кристала.
6. - Добавете поредния слой смола и покрийте стружките. Устройството няма да загуби функционалност, ако някои от стружките се подават от бъдещото дъно на оргонита, но е добре да бъдат покрити. Накарайте смолата да проникне добре и помогнете на мехурчетата да излязат.
7. - Оставете смолата да втвърдява. Дръжте я на топло и добре вентилирано място по възможност и ако позволяват условията изложете на слънце. Ако имате тон генератор, също можете като алтернатива на зареждане да изложите смолата на избран от вас звук.
8. - Обърнете калъпа и с потупване извадете новия ТВ, който току- що направихте. Ако е залепнал, можете с тънко острие да подпъхнете и да му помогнете да излезе. Ако излизането е изключително трудно, функционалността на ТВ няма да се промени, ако остане в калъпа, но е по-естетично да бъде изваден. В преводния вариант на оригиналното ръководство не е включен материала за направа на мобиус бобина и оргонен генератор!Надявам се съм бил донякъде разбираем и детайлен!? Скоро ще публикувам материал и за ChemBuster- a, но нямам много време и когато имам време да пиша, след като съм събрал материали, ще го видите като статия.
Няма да отговарям на потребители на блога, които ме нападат с негативен оттенък, няма да влизам в излишни спорови и да убеждавам тесногръди специалисти. Блогът ми не е място за спор, на който не му харесва, да не влиза тук и да не чете!!!! Материалите са за хората, които мислят нестандартно и които са отворени към алтернативни методи за себеусъвършенстване, лечение и информазия!!!
КАЗАХ!!!!
Благодаря на Виктор от Пловдив, който ми предостави материали, за да може тази статия да бъде факт!
4 коментара:

 1. Благодаря ви за статията.Определено научих доста за тази енергия.До сега бях чувала само, но не и така в подробен вариант. Това, че е особено подходящо за превръщане на енергия от нездравословно състояние в здравословно, балансиране и придаване на определени свойства на оргоновата енергия, която той обработва е чудесен вариант и откритие което е направено.Само е нужно да съумеем да използваме всичко това в положителна насока.

  ОтговорИзтриване
 2. И аз бблагодаря за подробната и полезна статия. Имам само едно питане как се включва смолата в целия този полезен комплекс, смолата не е ли канцерогенна?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за статията / урок/.Много полезна .Чел съм откъсначен материал,но този статия ми изесни много неща. Въпрос: Ползвам гемератор на д-р хулда Кларк .Там програми 1500 болести .От тази програма може да се зареди органит.който лекува болния .За да съм по-ясен там честотите се сменят на определено време и от с голими диапазони .

   Изтриване
 3. Интересна статия. Не ми стана ясно кой е автора на тази статия. Как може да се установи, ако съм си закупила един органит дали е подходящ за мен. Продавача ми го замери уж с махалото, но доколко мога да съм сигурна, че няма да ми навреди.

  ОтговорИзтриване