сряда, 25 януари 2012 г.

Тоз, който на убийците прощава, той сам в убийствата ги насърчава!!!!

Започвам днешната статия с думите на Шекспир....вечния строфо-творец, на който и днес писанията са актуални...Но ние няма да правим анализ на шекспировото творчество, а ще си говорим за най- голямата и последна зараза, която бива разпространявана сред българите:
Стресът или как ни убиват бавно със средствата на психо-холокост!!!
Нека първо да дефинираме какво значи Стрес.....
Стрес е невъзможността на мозъка на даден индивид, да реагира и да намери адекватно решение на ситуация, действие, при което да се стигне до конвенционално решение и по този начин индивидът да "успокои" нервната си система. Когато има наличие на невъзможност за намиране на краен резултат, мозъкът преминава в режим на първо-сигнална дейност и най-често се стига до моменти, в които няма връзка между Разум и Действия на тялото и постъпките! Стресът причинява едни от най- разрушителните процеси като химична и емоционална реакция у всеки човек: поява на неизлечими болести, вследствие на "фалирал" емоционален баланс, самоубийства, агресия към околните /насилие, убийства, нараняване, изнасилвания и др./, трансформация от човешко същество с емоции към такова, което е безчувствено дори към детски сълзи....Стресът ни превръща в първо-сигнални зомбита, които се чукат /извинявам се за израза/, пият до безпаметност, друсат се, клатят се бездушно на масите по заведенията, будят се неадекватни с мисълта за поредното парти или нов сексуален партньор, с тенденциозната консуматорщина и удовлетворяване чрез притежание на вещи...Страшно ли ви звучи?! Но е точно така...
Ако дотук сте ме разбрали, ще си кажете вътрешно: "За Бога, това се случва и с мен" или "Познавам такъв човек"...Да, всеки от нас, много и малко е "стресиран" целенасочено, директно или индиректно. Всеки един от нас е заразен от Стреса и засега начините да се излекуваме са малко и ако човек не осъзнава в какво се е превърнал, отрича и не вижда бъдещето си, не му остава много живот! И това не са празнословия мои, а чистата реалност в света и в частност- в България.
Не ви ли писна всеки ден да слушаме за убийства, за умрели деца, за отвлечени и изнасилени български жени, за убити родилки, за самоубили се българи, за нищета, негативизъм отвсякъде??? Не ви ли писна да ви замазват очите с вещи, пари и фалшиви форми на съществуване????!!!Не ви ли писна от безумните и вулгарни политици, които нямат капка милост и се подиграват, дори със смъртта на дете...???!!!
Не ви ли писна, Българи, хора...?!!!!!

И сега, На Вашето внимание или липса на такова, ще се опитам да изложа някои факти, които говорят за това, че срещу нас българите, се упражнява геноцид на високо ниво и покровителстван от нашите управници, бизнес-среди и интелектуален елит /или поне този, който ни е представен като такъв/:
Към днешна дата, смело мога да кажа, че нашата страна се намира в аналогична ситуация, която наподобява времето - 14 век, малко преди падане от турско робство...Учил съм история и мисля, че точно съм намерил епохата, която днес се е трансформирала, защото историята се повтаря, тя е колело...И всеки историк или анализатор ще намери общите корени на онова време и сегашното, но не това е темата все пак...
Приятели мои, хора....! В предишни статии винаги съм казвал, че ние българите притежаваме уникален генофонд, код на чудото, скрит умишлено, за да съхрани нашата Сила и роля в световната история..Не позволявайте да закърнеят тези наследствени богатства.Знам, че идва времето, когато ние като народ, ще трябва да се оттърсим от оковите и да не позволим историята за нас да се повтаря.Защото, ако не го направим, съдбата ни като народ, нация и чудо, ще бъде трагична!!!!!
Надявам се по-трезвите читатели да извлекат поука от  фактите, които ще изложа по-надолу и да запомнят кои са враговете и душманите на България Днес!!!!!:
След „дворцовия преврат" на 10 ноември 1989 г. мнозина българи си въобразиха, че дългоочакваната свобода е дошла и ще настъпят истински промени. Промени настъпиха - тотали­тарната комунистическа власт се срути, появи се свобода на сло­вото; на частната инициатива беше дадена „зелена улица", даже се появиха различни партии и хората се радваха. Тези промени обаче бяха по-скоро нещо като „изпускане на парата" или живи­телна глътка въздух, за да не се стигне до окончателно задуша­ване, както и малко театър и забавление за тълпата. Едни фигу­ри на „шахматната дъска" бяха заменени с други, но скритата власт дирижирана от истинските играчи и външни сили, остана. На хората с „око", които умеят да анализират събитията, макар и от „висотата" на някакви 15-16 години им стана ясно, че всич­
ки промени бяха внимателно подготвени и програмирани далеч преди емблематичната дата 10 ноември 1989 г.

След тази дата в обществено-политическия живот на стра­ната се появиха някакви „дисиденти" и „демократи", назначени от ДС и ЦК на БКП. В ръководството на прословутото СДС около 60-70% от хората бяха или такива, или сътрудници и аген­ти на ДС и хора, произлезли или свързани с бившата комунис­тическа номенклатура. Затова и фарсът, наречен „Кръгла маса", беше пълен. Не случайно в една своя публикация проф. Дими­тър Сепетлиев определи това мероприятие (януари - май 1990 г.) като „Диверсията, наречена „Разговори около Кръглата маса". Интересното е, че тази публикация се появи в съмнителния
глобалистко-масонски вестник „Про & Анти" чак през декември 2002 г.Така или иначе диверсията, ръководена тогава от лицето Андрей Карлович Луканов, който раздаде на 300 комунисти­чески клана партийни и държавни пари и активи за около 20 милиарда долара, за да трансформират политическата си власт в по-трайната и сигурна икономическа власт. С тази цел беше закрито Министерството на външноикономическите връзки и тайно бяха приватизирани около 800 български фирми в чужби­ на заедно с техните капитали и активи. Като министър-пред- /се­д/-ател Андрей Луканов, под влиянието на Робърт Максуел (агент на „Мосад" и ЦРУ) подписа планът „Ран-Ът", разработен от агентите на ЦРУ Ричард Ран и Роналд Ът (1990 г.). Според покойния журналист Георги Тамбуев в приложението към плана
„Ран-Ът" става дума за това, че българската икономика се пред­вижда (планира) да изхранва 5 милиона души. Веднага възниква въпросът къде „изчезват" или се „редуцират" 3 милиона бълга­ри, а също тяхната собственост кой я взема ?!?... На този въпрос имаме отговор, но междувременно ще отбележим, че след за­действането на плана, Андрей Луканов беше премахнат от гос­подарите си като неудобен свидетел. Навремето по същия на­чин бяха премахнати Трайчо Костов, Георги Димитров (отровенс бавнодействаща отрова) и няколко генерали и партийни вели­чия. Така се заличават следите!...Планът „Ран-Ът" за България, беше изготвен на основата на един друг документ, подписан по-рано от „бащата на перест­ройката" Михаил Горбачов и американския президент Роналд Рейгън на паметната среща на двамата президенти масони на остров Малта. Едва сега, преди няколко години, от документи, публикувани в Англия, стана ясно за какво точно са се споразу­мели двамата. Една от точките на споразумението предвижда след „перестройката" населението на страните от Източна Ев­ропа да бъде „редуцирано" (т.е. намалено) с 40%; как, ще разбе­рем след малко, поне що се отнася до частта за България.
За да се разбере особената разработка за провеждане на скрит геноцид срещу България, ще посочим още един документ от 1994 г.: „Оптимална населеност на земята" с автор Гречен С.
Дейли (Университет на Калифорния, Бъркли), Анне X. Ерлич и Пол Р. Ерлич (Станфордски университет) . В тази публикация горните учени от САЩ се опит­ват да ни убедят с научни тези, че земното население трябва да се намали наполовина (от 6 на 3 милиарда души), тъй като съ­ществувала опасност да се изчерпят бързо енергийните и други ресурси на земята. Една година по-късно тази теория добива други измерения. През 1995 г. в Сан Франциско е организирана среща на фон­дация „Горбачов". Поканен е елитът на истинската световна власт
(така нареченото „Световна правителство" в сянка) т.е. масонерията от най-тежък калибър: цялата „Уол Стрийт", Трилатералната комисия, Световният икономически форум, институтът „Аспен", Съветът за чуждестранни връзки, Римският клуб, Билдербергският клуб и други. Между 400-те поканени са Джордж Шулц,Джеймс Бейкър, Маргарет Тачер (Таджер), Збигнев Бжежински, Хенри Кисинджър, Рупърт Мърдок, Тед Търнър, Бил Гейтс и други. Ето някои от изказванията: Михаил Горбачов: „... Трябва да контролираме потреби­телските, културните и духовните  нужди на човечеството..."
Барбара Хубърт - психоложка: „... От целия спектър на чо­вешкия род 1/ 4 е разрушителна и с дефектно семе. В миналото на тези хора са позволявали да умират от естествена смърт. Но
сега нямаме време и тази 1/4 трябва да бъде отстранена колкото
се може по-бързо от общественото тяло!"...
Сам Кийн - философ хуманист: „... Да се намали населени­ето на света с 90%, така че на планетата да няма много хора, които да й нанасят екологични удари..."
Тези „хуманисти" не говорят празни приказки - те действат по заповед на господарите си и имат нужните лостове и средст­ва за постигане на своите сатанински цели. Нека видим как се
разви тяхната „хуманна" дейност в България и кои бяха колаборационистите от българска страна. Преди това обаче ще анали­зираме някои от методите, които очевидно се използват от масонерията и богоборците („богоизбраните") за редуциране на „низшите раси" и излишното население според талмудистките им расистки теории. Отстраняването на няколко милиарда душие много сериозна задача, която изисква мобилизация на голям и качествен научен и военен потенциал. Като се вземе в предвид голямата численост на материала, подлежащ на „саниране", въз­можностите за реализация на замисъла се очертават сами:
1. Ядреното оръжие, поради опасност от замърсяване на средата за необходимата част от човечеството, може да се из­ползва само за сплашване и подготовка на действията, описани
в следващите точки. За скрития геноцид са нужни „тихи оръ­жия".
2. Снижаване на жизнения стандарт и на здравеопазването до равнище, позволяващо на широко известните епидемии да постигнат част от необходимата редукция.
3. Създаване и разпространяване на нови биологични оръ­жия, предизвикващи епидемии от нов тип (СПИН, „луда крава", атипична пневмония, птичи грип и други), борбата срещу които
е изключително трудна или направо невъзможна в по-бедните страни. Същевременно ползване на ваксини за противодейст­вие, но само от елита, провеждащ геноцида.
4. Стерилизиране на населението по химичен или хормона­лен път чрез въвеждане на масови ваксинации и вредни химика­ли, влагани в храните и различни предмети за бита.
5. Използване на невидими и суперрафинирани методи за унищожение на цели групи от населението чрез психотронни оръ­жия, генно инженерство, генномодифицирани храни и други.
6. Снижаване или ликвидиране на функционалността на фор­мации от типа „държава", които могат ефективно да организи­рат действия на по-големи групи обекти с цел предпазване или
противодействие срещу елементите от Програмата. Ефективно средство е поставянето на власт на индивиди, достатъчно мо­тивирани чрез предоставяни на материални гаранции за собственото им оцеляване и на които се оказва неограничена подкре­па до определен момент. Особено действено е използването на етническо противопоставяне и приложението му се препоръчва(от „играчите"!) навсякъде, където това е възможно, даже и чрез измисляне на нови етноси (например помаци, „български тур­ци", каракачани, македонци, гагаузи, „татари" и т.н.), съставящи бъдещето „мултиетническо общество".
7. Създаване (чрез масмедиите, жизненото равнище и т.н.)на територии с аморфно население, а не нация, което да е мани­пулирано физически, психически и материално да изпълнява в
сравнително продължителен период действия, осигуряващи съ­щинското изпълнение на Програмата. Колаборационистите (сът­рудниците) трябва да са достатъчно свободни от морални пред­разсъдъци, за да имат вътрешно убеждение в неизбежността и нуждата от провеждане на Програмата.
8. Те трябва да притежават и необходимата подготовка и умения за употреба на необходимите средства (оръжия) за материално или психическо въздействие върху реципиентите на про­цедурата (за геноцида). Мотивацията „превъзходство" трябва да се съпровожда с убеждението „безопасност при действие" за кол­кото е възможен по-дълъг период от време.
9. Крупните огнища на съпротива с достатъчно мощна цен­трална организираща сила сравнително лесно могат да бъдат вкарани в състояние на хаос посредством филигранно по точ­ност приложение на мощни средства, ликвидиращи комуника­циите, снабдяването и транспорта и/или влияещи пряко върхупсихическото състояние на съставляващите ги индивиди. След преминаване в състояние на хаос върху такива формации могат да бъдат приложени и всички други „екологично чисти" меха­низми за ефективно редуциране на числеността.
10. След изпълнението на Програмата или на важна част от нея се предвижда и премахването на колаборационистите, като излишни свидетели, и заличаване на следите, за да се пресече евен­ туалното бъдещо възмездие (справка по веригата: ген. Кашев -Луканов - Робърт Максуел - Илко Ескенази - Огнян Дойнов- Илия Павлов - Емил Кюлев; на по-ниско ниво 123-те поръчкови убийства на престъпни босове от „Крушата" до Георги Илиев).
11. В допълнение на това Програмата предвижда във важни геополитически зони да се провеждат локални войни с ниска ин­тензивност, маскирани под формата на „борба срещу терориз­ма" и последващо прилагане на „меките средства" на Програ­мата (справка Ирак, Югославия, Израел, Афганистан, Либия, Арабската пролет, сега Иран... и други).
Най-важните части от тази Програма са заложени още в прословутите „Протоколи на Ционските мъдреци" (1901 г.). Не­зависимо че те са оспорвани като автентичен документ, ние се придържаме към становището на Хенри Форд, че по-важният факт е, че „предначертаното в тях се случва"!... Човек не е нужно да вярва в „теорията на конспирацията", за да разбере какво става и да усети Геноцида и Холокоста, провеждани според посочени­те програми в България. Фактите говорят сами по себе си. България е предмет и на още една специална разработка,
наричана от някои план „Мойсей -2" („Талит-4"), която според анализите предвижда „разчистване на жизнено пространство"(чрез „редуциране на населението" и евентуално заселване в Бъл­гария на 2 милиона евреи от Израел, в случай на война там и невъзможност за живеене. Тоест този план предвижда превръ­щането на страната във „втора Палестина", с всички негативни последици за българите от това!...

Нека видим какво се случи у нас след промените през 1989 г.:
1. Започна разграждане на държавата; появи се беззаконие и изгодна за „скритите сили" анархия;
2. Извършен бе чудовищен грабеж на държавно имущество и активи в размер на 180 милиарда долара и това беше наречено„приватизация".
3. Унищожени бяха голяма част от досиетата на ДС, МВР и МНО, а също и много от документите на БКП и на някои банки(като „Булбанк" например).
4. Умишлено бяха доведени до фалит редица държавни пред­приятия, банки, финансови къщи и фирми (по същество „пира­миди") и по този начин бяха изсмукани спестяванията на хората.
Появиха се и 3000 кредитни милионери.
5. Мутрите, борците, „застрахователите" и престъпните гру­пировки създадени от служителите на ДС, МВР и масонерията заместиха комунистическия репресивен апарат и започнаха да
тероризират обществото.
6. С благословията на президента Желев в България нахлу­ха различни религиозни секти и се възстановиха масонските ло­жи, особено чисто еврейските (бенеберитски ложи).
7. Жизненият стандарт на населението се влоши значител­но, а също и качеството на медицинското обслужване, и общес­твото се раздели на две групи - много богати (около 3%) и бед­ни и много бедни (97%).
Тъй нареченият „преход", който продължава вече 15 годи­ни, наруши социалната справедливост в българското общество и започна да налага една фалшива ценностна система по амери­кански (юдео-масонски) образец, вместо да се заимстват неща от ценностната система на старите демокрации в Европа. Тук трябва да отбележим, че въпреки негативите на тоталитаризма, в последните десетилетия на 70-те и 80-те години България има­ше и някои успехи, особено в областта на културата, образова­нието и социалната справедливост, които сега бързо се залича­ват с налагането на глобализма и „Новия световен ред" - една отвратителна идеология, родееща се с комунизма, фашизма и ционизма!...
С промените, по върховете на властта се пробутаха пребоя­дисани „сини комунисти", дъщери и синове на бившата номенк­латура и посредствени хора от БКП, които не бяха успели да се
реализират при предишната власт (да отхапят тлъсто парче от„баницата"), както и хора от бившите специални служби, които ограбиха държавата. Западът веднага припозна този „нов политически елит" и започна да работи с него. Запитани защо го правят и къде им са
съвестта и принципите, някои от най-овластените лица от Запада Методите на зомбиране, програмиране и психическо унищожение на големи маси от населението от страна на секти, масони, окултисти и други са добре описани и анализирани в книгата на Йеромонах Анатолий (Берестов) „Числото на звяра", отговориха, че „една сграда най-лесно се разгражда от нейните
архитекти и строители"!... Очевидно е, че и едните, и другите нямат никакъв морал, а и „парите не миришат", както е казал един древен римски император.
Тук трябва да отбележим, че след промените, под натиска на външни сили на най-високо място във властта и държавния апарат бяха внедрени и финансирани много хора с небългарски произход, главно евреи, турчеещи се българи, а също и много масони (тъй наречените „изкуствени евреи"). Много от първите са криптоюдеи (скрити евреи), носещи и български имена („Тал­мудът" им разрешава да си сменят до 8 пъти името!). Ръководс­твата и лидерите на парламентарно представените партии (БСП, НДСВ,ГЕРБ, СДС, ДПС и други) са съставени целенасочено от такива хора с чуждо етническо самосъзнание, тъй като именно те про­веждат понастоящем Геноцида и Холокоста в България в чудо­вищни, макар и скрити мащаби. С тази цел бяха създадени про­тивоконституционните и антибългарски партии на етническа ос­нова, като ДПС, „Евророма", „Дром", „Рома" и други. Активи­рана беше и циганската мафия за терор над българите /всички видяхме какво става в Катуница/.
Трудно може да се каже кои от тях са най-вредни и опасни за България, едно е сигурно, че всички те са отговорни и носят пря­ка вина за Геноцида и Холокоста, осъществявани срещу българи­те с „меки средства" (тих геноцид), на принципа на „сварената жаба" (бавно сваряване), прилаган през последните 15-22 години!
Факт е, че „богоборците" нахлуха като по заповед във всич­ки нива на властта и на ключови места в медиите и обществения живот. Представителите на войнстващата секта овладяха ми­нистерствата, БНТ,СЕМ, БНБ, банките, БНР и по-важни­ те частни медии с национален обхват, също и БТА. Възстанове­ни бяха редица еврейски организации като: „Шалом"; „Цион";
„Макаби"; „ВИЦО"; „Ашомер Ацар"; някои еврейски масонски ложи като „Кармел" на „Бней Брит" („Еврейското Гестапо"!); юдеонацистката секта „Хабад" и други.
Последните две организации са изключително опасни и за тяхната отвратителна дейност пишат автори като Израел Шахак, Дейвид Дюк, Едуарт Ходос, Георги Ифандиев и други.
Юдеонацистката секта „Хабад" (със седалище в Ню Йорк) от­кри свой офис в центъра на София и не крие връзките си с бив­шия премиер Симеон Сакскобургготски (Кобург-Кохари), кой­то бе тържествено приветствай в голямата синагога и му бе по­дарен специален ритуален деветосвещник (за какви заслуги, щеразберем след малко). Тук не трябва да забравяме, че в плана„Шипка" за докарването и издигането на Сакскобургготски учас­тваха такива ключови фигури и „архитекти" като: Яков Джераси; равинът Хаим Асса; бившият американски посланик Уилям Монтгомери и приемникът му Ричард Майлс; Линдел Грей (шефка на Американския университет в Благоевград); Гиньо Га­нев; ген. Любен Гоцев, Виктор Вълков и още някои други лица от службите и масонерията.
Любопитни са и някои действия на бившия министър-председател Филип Димитров (СДС), който по времето, когато зае­маше този пост, с един указ връща българското гражданство на
40 000 български евреи, изселили се в Израел през 1948-1950 г. и доброволно отказали се от българско гражданство (те и техните роднини към днешна дата са около 200 000 души!...). Тази опера­ция се извършва с помощта на покойния вече Александър Божков (по майка Бакиш) и назначената от него служителка към Министерство­то на правосъдието (отдел „Българско гражданство") - Фани Виденова. Там и до сега действат хора, които при облекчен ре­жим дават българско гражданство на чужденци (главно евреи и турци), а на етнически българи гражданството или се отказва, или се отлага във времето.Без да навлизаме в подробности в тези мръсни игри на богоборците и българофобите, ще анализираме фактите от про­вежданата антибългарска Програма и ще докажем, че се извър­шва Геноцид и Холокост с рафинирани средства, който е не по-малко опасен от предишните. Всъщност едва ли има някой, кой­то няма да се съгласи с мен, че не съществува голяма разлика в това да бъдеш застрелян  в комунистическия концла­гер (или заклан с ятаган през турското робство) и това да бъдеш „застрелян" със сметка за парно (надписана от някоя си Любо­мира Леви например) в съвременния глобалистки „компютъ­рен концлагер", в какъвто се е превърнала сега цяла България.

Разликата е единствено в методите и подходите и че при втория случай, когато Геноцидът се провежда с икономически и други средства, ще се мъчиш повече - умирайки от стрес, инфаркт,
мозъчен удар, или още по-нова, „никому неизвестна" съвремен­на болест. „Дребна подробност" е, че Геноцидът и Холокостът срещу българите се провежда от едни и същи хора!
Тук е мястото да дефинираме понятието „геноцид" съглас­ но българското законодателство:
„Наказателен кодекс на Република България", Раздел  III:
Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд.Член 416 (1) Който с цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група:
а) причини смърт, тежка телесна повреда или постоянно разстройство на съзнанието на лице, принадлежащо към такава група;
б) постави групата в такива условия на живот, които водят към нейното пълно или частично физическо унищожение;
в) предприема мерки, насочени към възпрепятстване на раж­даемостта сред такава група;
г) насилствено предава деца от една група в друга, се наказ­ва за геноцид с лишаване от свобода от десет до двадесет годи­ни или с доживотен затвор без замяна.
(2) Който извърши приготовление към геноцид, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
(3) Който явно и пряко подбужда към геноцид, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.
Чл. 417. Който с цел да бъде установено или поддържано господство или систематично подтисничество на една расова група хора:
а) причини смърт или тежка повреда на едно или повече лица от тази група или
б) налага условия на живот от естество да причинят пълно или частично физическо унищожаване на расова група хора, се наказва за апартейд с лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор без замяна.
Чл. 418. Който с целта по предходния член:
а) незаконно лиши от свобода членове на расова група или ги подлага на принудителен труд;
б) поставя в действие мерки за възпрепятстване участието на расова група хора в политическия, социалния, икономичес­кия и културния живот на страната и за преднамерено създаване на условия, които препятстват пълното развитие на такава гру­па хора, в частност който лишава нейните членове от основните свободи и права на гражданите."
Тези права и свободи на българите, които са грубо погазва­ни през последните години, са посочени в основния закон - кон­ституцията на Република България.
Преди да засегнем въпроса за физическия Геноцид, ще ка­жем няколко думи за духовния Геноцид, извършван над бълга­рите през последните години. В това отношение преди всичко
беше дълбоко засегнато образованието, чийто програми вече се пишат незнайно защо от специалисти на Световната банка - ед­на съмнителна международна еврейска институция! Мястото на медиите под контрол в налагане на духовния геноцид и фалши­ви ценностни системи е огромно. Чрез тях хората са постоянно атакувани с боклук, унищожаващ морала и развитието на доб­рите инстинкти у хората; боклук, охраняван от закони за свобо­дата на словото и печата и закони за дискриминацията. Свобо­да на словото и дискриминация за кого?!? Двойните стандарти в случая и дискриминацията на българи е очевидна. Медиите
зомбират непрекъснато аудиторията, манипулират и атакуват българите с антихристиянски и антибългарски изказвания и пи­сания. Културата в България е сведена на примитивно ниво на
развлекателни шоута, шутовска буфониада и изпълнения на му­зикални инвалиди. „Героите на деня" са изроди като: Ванко 1(бивш затворник и сутеньор), Мишо Шамара, чалгаджията от БТВ; без­мозъчните чалгаджии - травеститът Азис, Кондьо; братя Мангасарян, наемните медийни убийци-Иван и Андрей, тъпака и педофил- Митьо Пищова, зомбитата от „Биг Брадър", Мюзик Айдъл, сега и Екс Фактор, гейовете от парламента, Златките, Николета Лозанова, футболните, безмозъчни ритнитопковци, младите певци  и други подобни. Господарите, измислили Прог­рамата за „промиване на мозъци", нямат нужда от интелигентни, умни и образовани хора, на тях е нужна само една аморфна маса, лесна за манипулиране и годна само за обслужващ персонал. Поставянето на българите в невъзможни условия за живот принуди една голяма част от активното население да емигрира в чужбина. Към днешна дата от България са емигрирали близо 1,5-2 милиона души. Много от тях са принудени да работят нискоквалифициран труд или да проституират, а някои буквал­но са заробени от работодателите си (особено в Гърция и Изра­ел!). Една не малка част от тези хора са високо образовани и за тях държавата е похарчила милиони левове. Това „изтичане на мозъци беше отбелязано и отвъд океана. Когато само през 1990- 1991 г. над 500 хиляди млади и добре образовани българи на­пуснаха страната и се преселиха на Запад, вестник „Ню Йорк Таймс" - най-големият еврейско-американски вестник, отбеля­за това с огромно заглавие: „На България мозъкът изтече"!...
Нека видим сега в този 15-годишен период на „прехода" на какво беше подложен останалият български народ под „вещото ръководство" на комунисти-капиталисти, „демократи", „либе­
рали", масони, ченгета, монархо-комунисти, глобалисти, ционисти и крипто-юдеи (данните са взети от официални източници и статистиката):
I. Общи социални показатели на Геноцида:
1. В началото на XX век България е на първо място по раж­даемост в Европа, сега, 2005 г., сме на последно място! (Ражда­емост + 8,8 /1000 за 2001 г.).
2. 1 500 000 икономически и политически емигранти са на­пуснали страната в периода 1989 - 2011 г.
3. Според Глобалния доклад за човешкото развитие на Прог­рамата за развитие на ООН (ПРООН) България е паднала до 62-ро място по човешко развитие (от класацията на 173 държа­ви в света) (2002 г.).
4. Безработните в България през 2011 г. са 1 100 000 души (30% безработица). Данните са на синдикатите, БНП Париба (България) АД и Икономическия отдел към посолството на Германия. Според световните стандарти до 4% безработица е безопасната граница.
5. Праг на бедност - 40% от домакинствата живеят под прага на бедността. 90% от българите живеят в бедност и се нуждаят от социални помощи (2010 г.).
6. Брутен външен дълг 12 милиарда евро и оскъпяване око­ло 4 -5 милиарда при изплащането му във времето вследствие далаверите на НДСВ (Милен Велчев).
7.13% от трудещите се българи не могат да работят пълно­ценно от глад и недохранване.
8. Още около 400 000 млади българи са готови да емигри­рат в чужбина, за да търсят там препитание и да избягат от тур-ско-еврейско-циганския терор.
9. Естествен прираст (раждаемост - смъртност) - 5,8 /1000 за 2011 г.; по отрицателен прираст сме на първо място в Европа.
10. 80 000 българи не ходят на училище, 25% от ходещите нямат учебници, а 14% от младите хора в страната са неграмот­ни! 30 000 са сираците от социалните домове.
II. Медицински показатели на Геноцида и Холокоста:
1. България е на първо място по смъртност в Европа - 14,7/1000 (1997 г.); - 14,1 (2000 г.), - 14,4 (2001 г.). В пъти се е увели­чила смъртността на населението вследствие на стресиращи фак­
тори, недохранване, мизерия, болести, лош психоклимат и дру­ги. Умират все повече млади хора и такива около 50 години. За един период от 10 години назад преждевременно са умрели око­ло 700 000 души - абсолютен рекорд, признат от бившата соци­ална министърка Христина Христова (НДСВ). Висока детска смъртност - 14,1 /1000 (в Европа варира от 5 - 10 /1000). Само за 2001 г. са умрели 220 000 души.
2. Средна продължителност на живота 68 г. - мъже, 75 г. -жени (2011 г.). Столетниците са намалели наполовина (в нача­лото на  XX  век са били около 3000, а сега са 1266 души). За
сравнение средната продължителност на живота в Япония е око­ло 84 години за двата пола.
3. 240 000 болни от различни форми на рак, повечето от които злокачествени. Тези хора не се лекуват и ще умрат в мъки!
4. 140 000 болни от диабет и други тежки заболявания, пре­връщащи ги в инвалиди. Около 5000 души годишно ослепяват от диабет.
5. България е на второ място в света по сърдечно-съдови заболявания. Само за 2003 г. от това са починали 76 432 души.
6. Двукратно са се увеличили болните от туберкулоза 47 /100 000 (4 пъти повече отколкото в ЕС); туберкулозата е нарича­ на „болестта на бедните", и 2-ма от 1000 заболели умират.
7. Около 2000 са болните от СПИН, който засега не се лекува и е заразен.
8. Над 1 000 000 българи в момента са без здравни осигу­ровки поради невъзможност да ги плащат. Много от тях не се лекуват въобще.
9. От 7 години България води европейската класация посмъртност от мозъчен инсулт (апоплектичен удар) особено сред мъжете.
10. Броят на хората с влошено здраве е нараснал с една пета от 33,6% на 40,2%. Болните деца и младежи са се увеличили почти двойно и рязко спада възрастовата граница на хронични­те заболявания. 14% от децата и младежите страдат от трайни физически увреждания или дългогодишно заболяване. Данните са от Министерството на спорта.
11. Две от всеки три новородени са от малцинствата. Ако този темп се запази, към 2020 г. българите ще сме около 2,5 ми­лиона.
12. 300 000 бездетни семейства със стерилитет и при двата пола. Около 170 000 българи не са годни за бащи. Причините са стрес, лошо хранене, инфекции и заразни венерически болести,
алкохолизъм, работа във вредна среда, влияние на химикали и консерванти в храните, съмнителни вносни ваксини, поставяни на деца и възрастни, и други фактори.
13.12 000 са военноинвалидите в момента според статистика на социалното министерство.
14. За 2011 г. статистиката показва 3000 пенсионери самоу­били се от мизерия, недоимък и депресии. Това продължава и днес, около 1000 души годишно се самоубиват.
15. Около 25% от населението страда от психични пробле­ми или заболявания, т.е. България постепенно се превръща в гигантска „лудница".
16. В България вилнеят над 50 000 наркомани, които са на „твърда дрога". Броят им непрекъснато се увеличава, както и броят на починалите от приемането на наркотици!
17. Учените споделят с тревога, че нацията се изражда и че децата са по-хилави и по-глупави отпреди 10 години. Сегашните тийнейджъри са по-ниски, с по-слаби скелети, с по-малки гръд­ни обиколки и ханшове спрямо връстниците си отпреди 10 годи­ни. 32% от децата имат заболявания, присъщи на възрастните -високо кръвно, остеопороза или диабет. Всяко 2-ро дете до 4-и клас в София е с алергия; увеличена е заболяемостта от астма и други болести на дихателните пътища. 58% от учениците стра­дат от нервни и психически заболявания, изпадат в истерия, аг­ресия, оплакват се от безсъние, главоболие и страх. 61% от мла­дежите между 14 и 18 години употребяват алкохол, 21% пушат всеки ден, 3%-ползват наркотици (данните са от Националния център по хигиена в София).
18. Провеждането на „здравна реформа", наложена отвън, която е планирана така, че да унищожава едновременно и паци­енти, и лекари!

Какво още се прави за допълнително ерозиране на българ­ското обществото?
1. Икономическо задушаване на народа.
2. Създаване на етническо напрежение чрез дискриминация и апартейд на българите от страна на криптоюдеи, турчеещи се българи и цигани.
3. Подлагане на българите на еврейско-циганско-турски те­рор по всевъзможни начини.
4. Груба намеса на Световната банка и МВФ, както и на други държави (главно САЩ и Израел) във вътрешните работи на стра­ната; тотален шпионаж и манипулации/обърнете внимание на Шимон Дянков, Бойко Борисов, Николай Младенов и цялата пасмина днес в управленския апарат/
5. Целенасочено унищожаване на селското стопанство и бъл­гарските фермери.
6. Зомбиране чрез медиите под контрол и използване на психотронни средства за въздействие (включително и психогенератори, разрушаващи мозъка; например софтуер и чипове, вгра­дени в някои клетъчни телефони, могат да се използват за това).
7. Въвеждане изучаването на цигански и турски език в на­чалните училища и налагане на циганска азбука (сътворена отнякой си Момчил Йонов).
8. Опити за подменянето на кирилица с латиница (а защо не с „циганската азбука" или с иврит например?!).
9. Финансов грабеж чрез тъй наречената „приватизация", чрез данъците и инфлацията;
10. Разложение на морала, подмяна на ценностната систе­ма и унищожаване защитната роля на религията (традиционна­та българска религия - православното християнство).
11. Фалшифициране на историята и премахване на важни раздели от българската история от учебниците.
12. Липса на правосъдие и полицейска сигурност, което сти­мулира престъпността и корупцията („Риба се лови в мътна во­да"). Криминален терор над населението.
13. Насаждане на национален нихилизъм и втълпяване на комплекс за малоценност („бедна държава", „малка държава",„нищо не зависи от нас", „не можем да се мерим с по-напредна­
лите народи" (по-напреднали с какво?), „циганска държава", „ска­пана държава", „резерват за таласъми" и така нататък).
14. Изпадане в пълна зависимост от МВФ и СБ, увековеча­ващи колониалната система и робството.
15. Приемане на множество идиотски закони, узаконяващи несъществуващи малцинства (като „помашко", „македонско",„каракачанско"...) и легитимиращи хомосексуализма и педофи-
лията.
16. Опити за унищожаването на ядрената ни енергетика.
17. Военна „реформа" унищожаваща армията, въоръжения­та, ВПК и Националната сигурност на България и превръщането ни в зависими от благоволението на престъпни военни бло­
кове (преди „Варшавския договор", сега НАТО).
18. Създаване на десетки подривни фондации и организа­ции, формиращи фалшиво гражданско общество и работещи сре­щу националните интереси на България, като: „Отворено общес­тво", „Хелзински комитет", „Атлантически клуб", „Институт за либерални изследвания", Фондация „Толерантност", „Джемини", институтите на Костов и фондацията на Елена Костова (бивша партийна секретарка от БКП), фондацията на Евгения Живкова (внучка на касапина палач Тодор Живков) и т.н., и т.н. В тези организации се подвизават все хора от богоборческите секти, масонерията и бившата номенклатура на БКП.
19. Чужди фирми използват българите като опитни живот­ни за тестване на нови лекарства, а на пазара и в аптеките умиш­лено се допускат вредни и опасни за здравето продукти и лекар­ства, които в други страни са забранени (например генномоди-фицирани храни, които е доказано, че рушат имунната система).
20. Държавата чрез административни лостове съсипва раж­даемостта и не подкрепя по никакъв начин младите семейства.
21. Има сведения, че сираци от домовете се изнасят зад гра­ница като донори на органи.
22. Скривайки се зад Закона за класифицираната информа­ция, държавните служители засекретяват данни за: химикали за растителна защита, мутагени, биологично активни вещества, дан­ни за опасни болести по животните (от които се заразява и чове­ка), епидемии; резултати от научни изследвания, доказващи на­личието на остатъчни количества над допустимото за пестици­ди, тежки метали, радиоактивни изотопи и други силни и опас­
ни отрови и други. Гражданите са лишени от правото им на ин­формация, и то такава, засягаща живота и здравето им.
23. За министри на културата се назначават умишлено „не­доразумения" като Вежди Рашидов, агент Стефан Данаилов,  Емма Москова, Божидар Абрашев и НинаЧилова (последната е с израелско гражданство!...).
24. Узаконяване на опасни секти и на антихристиянските масонски ложи, практикуващи сатанински и богохулни ритуали,оскверняващи свещената българска земя. Стимулиране на раз­кол в Православната църква.
25. Антиконституционни действия на управляващите и ата­ки срещу институциите на държавата. Незаконни промени в Кон­ституцията (например в частта забраняваща да се продава земяна чужденци!) и други.
26. Опити за федерализиране на страната чрез изкуствено административно разделяне и „автономност", което може да обо­соби етнически анклави.
27. Расова дискриминация срещу българи и създаване на българофобски и ксенофобски (антибългарски) настроения. Ет­ническо напрежение и еврейско-турско-цигански терор над бъл­гарите.
28. Унищожаване на българската култура и образование с участието на Световната банка (СБ) и министерствата.
29. Целенасочено унищожаване на националната икономи­ка чрез структурните реформи, налагани от СБ и МВФ.
30. Опити за прокарване на репресивни закони ограничава­щи правата и свободите на българите; наличие на цензура, на­лагана от СЕМ (ръководен от човека на „Шалом" и ДПС, покойния Райчо Райков - бивш офицер от ДС).
31. Чрез подставени лица, а вече и явно, чужденци (главно евреи и турци) изкупуват на безценица (по 30-50 лева за декар) първокласни земеделски земи и ги окрупняват в парцели-латифундии по 2000 и повече декара. Купуват се също така скъпи градски имоти, промишлени предприятия, здравни центрове, ду­ховни средища и други.
32. Извършват се гнусни манипулации и груби фалшифика­ции на изборите- последните го доказаха-подмениха се бюлетини на цели общини. Видя се тоталното безхаберие на народа ни, хем видимо си проличаха манипулациите..и нищо...
Списъкът от престъпления може да бъде продължен до без­крайност, но едва ли е нужно - схемата се разгадава и с „простооко". „Играчите" и колаборационистите също са локализирани(имената и подписите им стоят под съответните изобличаващиги документи!)...
Наскоро в печата излязоха съобщения, че по предложение на природозащитници, жители на Флорида (САЩ), щели да гла­суват на референдум дали да дадат конституционни права на
бременните прасета, за да се ограничи жестокото и нечовешко отношение към тези животни (вестник „Уърлд нет дейли"). В Англия други природозащитници са издействали на изчезващи­те видове шимпанзета по 7000 лири (20 083 лева!) годишна изд­ръжка! Във връзка с горното смятам, че е време да се замислим и погрижим и за българите, тъй като явно и те са вече „изчез­ващ вид"!
Тъй нареченият „български политически елит", състоящ се от национални предатели и чужди агенти, продължава да тъне в евроинфантилизъм и атлантически наивизъм, разяден от тотал­на корупция и патологична алчност.
Всички тези потресаващи факти показват, че в България се извършва целенасочен и предварително планиран Геноцид и Холокост спрямо българите. Преки виновници за това ужас­но престъпление срещу човечеството (без право на давност!) са всички продажни и марионетни правителства след 1989 г.до днешна дата включително (особено вредно е сегашното уп­равление състоящо се от монархо-комунисти, „либерали", ет-но-религиозни сектанти и масони,като настоящащата партия ГЕРБ).
Вина носят също лидерите всички на парламентарно представените партии, участвали във власт­та, и определени лица от държавната администрация (минис­терства, кметове, областни управители и други). Вината в ни­кой случай не е колективна, тя е персонална и имената на виновниците за тези тежки престъпления в общи линии са добре известни (списъчно става въпрос за 200-300 души!). Те трябва да бъдат съдени от специален съд - трибунал; онези, които из­бягат зад граница, трябва да бъдат съдени от международен трибунал и върнати в страната за изтърпяване на наказаниетоси! В момента е възможно правозащитни и неправителствени
организации да заведат дела за геноцид и престъпления срещу човечеството в наши и международни съдилища (например в Германия, чието законодателство позволява това). Тези престъпници, унищожили с икономически и други средства стотици хиляди души в България, трябва да бъдат преследвани със съ­щата настойчивост и последователност, както бяха преследва­ни нацистките военнопрестъпници от Втората световна война.
Българският народ е също толкова уникален и ценен, колкото и другите народи. Само чрез справедливо възмездие ще бъде изобличена и разбита тази престъпна клика, която е огромна
заплаха не само за България, но и за цялото човечество!...

Ето една сравнителна таблица за извършения Геноцид и Холокост срещу българите през последните 130 години:
Априлско въстание 1876 г.:  50 000-100 000 души  ?
Руско-турска война 1877-1878 г. - 150 000 души  ?
Илинденско-Преображенско въстание 1903 г.-5684 души(репресирани 100 000 души)
30 000 души- Балканска и Междусъюзническа война 1912-1913 г.;
Погроми в Тракия —1913 г.- 363 000 души 
Македония 1913-1990 г.-30 000 убити(100 000 репресирани)
500 000 души-Съветски съюз 1917-1990 г.  
Тоталитарна комунистическа диктатура 1944-1989 г.-138000 (250 000 репресирани)
„Демокрация" 1989-2011 г. : Емигрирали 760 000 и НАД 700 000 ИЗМРЕЛИ.
Репресиран е целият български народ.-1500 000 души
Веднага се забелязва, че най-впечатляващи са „постижени­ята" на „демократите" във времето на „прехода".Специалисти са изчислили, че ако не беше извършен този Геноцид и Холокост и ако страната ни не беше разкъсана от Ньойския диктат, сега в България щяха да живеят не по-малко от 30 милиона българи и щяхме да сме една от водещите и зна­чими държави в Европа!
За да се пресече сегашният Геноцид, е нужно тези, които влязат в управлението на страната, да бъдат най-строго контро­лирани, но не от партии, а от народни организации, които да
стоят над тях. 
Думата трябва да има истинският суверен - наро­дът и да се приеме принципът на пряката демокрация и издига­не на лидери с качества. Останали без ефикасна пропаганда и
постоянно вербуване на агенти, малкото хора, които управляват България, дирижирани от външни сили, бързо ще бъдат поме­тени и изхвърлени от властта.
Възмездие за виновниците за Геноцида и Холокоста над бъл­гари трябва да има, защото както е казал Шекспир: „Който на убийците прощава - той сам в убийствата ги насърчава!" Души­те на невинните българи, изгорели в Българския Геноцид и Хо­локост, искат възмездие!... България ще се оправи само тогава, когато виновниците бъдат наказани, а страната започне да се управлява от честни българи, защитаващи българските нацио­нални интереси и провеждащи независима българска политика!
КАЗАХ!!!!!


П.С.: Аворът на статията и взаимствал темата от редица автори и твърдо застава пред написаното, защото обича Родината, българите и културата си! Всеки, който прочете горенаписаното и се има за българин, е длъжен да казва Истината за всичко, което става с нас и да предава по правилен начин информацията на своите близки, на поколенията....!!!

Авторът съветва своите читатели да се обграждат само с позитивни хора /да избягваме лудите/, да се научим да бъдем милостиви /но не до безкрай /, всеки ден да се обръщаме към Природата и нейните дарове,да се смеем поне 3-5 пъти на ден, да общуваме повече с децата, с животните, да живеем в хармония /или да се опитваме/, да градим идеи и да не ни е страх от реализацията им, спортувайте, да засадим поне едно дърво, да общуваме правилно с хората, да казваме нещата с истинските им имена....и прочие, и прочие...
Авторът не го е страх да пише и говори тези неща, дори и да "му дойдат на гости " хора с маски, не го е страх да погледне в очите поредния политик и да му каже мнението си за него...
Защото те искат да ни е страх, да сме неми и слепи, болни и пред смъртен одър, но това няма да стане....и все пак Силата ще победи!!!!
Обичайте се, приятели


сряда, 11 януари 2012 г.

КАЗАХ: Българи до края на Света!!!!!

Започвам тази статия, не със самочувствието, че съм вещ историк или фактолог на всичко българско и родно, а като патриот и като човек, който знае и усеща от какво културно наследство идва....Започвам тази статия с отворено сърце и усещам, че съм на прав път, защото нищо не е случайно, а най-вече поривите на интуицията ми, на които безусловно вярвам...Започвам и ще завърша тази статия с увереността, че съм наследник на уникален генофонд, на неповторим народ и генетичен код, предаващ се само, ако си роден от майка българка....
Казвам се Николай Симеонов Христов и съм роден в София, българин съм и в днешно време съм един горд човек....
Живеем във времена на културно размиване...Ето вижте какво става през последните 10-15 години в Европа....премахнаха се граници, обособиха се културни асимилации, появи се една нова нация на хоризонта- европеец. Да, това беше целта на управляващия елит- да генерира една нация, която се управлява по-лесно, защото когато има различия, тогава и манипулацията е по-сложна! А днес какво-гордеем се с това, че сме европейци.Да, но аз не се гордея с това, дори напротив- аз не съм никакъв европеец, а чист и расов българин!!!
И много трудно ще бъде да ме направите европеец, драги фон, драги сър, драги пане, драги лорде...най-много да си счупите зъбите с мен и моя народ, защото ние  ще бъдем тук, на нашите земи и нито сондажи за шистов газ, нито криминални приватизационни сделки, ще променят това. Наричайте ме тъмен балкански субект, бедняк или автокрадец, не ми пука!!! Защото аз нося нещо, което вашите деди, не са ви завещали- нося кода на моите бащи- прабългарите, които толкова века са устоявали на къде-къде по-жестоки атаки, че вие ли с вашите мерцедеси и грозни жени, ще ме погубите?...Не, няма как! И ако се чудите защо, аз ще ви кажа, а това се отнася и до тези българи, които си седят удобно зад монитора и ме четат от всички краища на света и който са предпочели комфорта на чужденеца, отколкото да останат в държавата си.Ето моят разказ, както в текст, така и в картинки и нека всички разберат, че няма да дойде деня, когато България ще клекне и падне, просто го няма това като план във всички вселенски закони...
Много хора, а дори и сънародници не си задават въпроса защо прабългарите са били основно войни- с мощна конница и войска? Защо, освен, че са създавали големи и каменни градове /да, каменни/ и са имали ненадминати занаятчии и управленска йерархия, те са запазили войнствената си структура и били познати като "страшни и жестоки войни"?
Отговорът е прост: Войнът е войн, защото трябва да пази нещо? И ще бъде много наивно, ако си помислим, че прабългарите са пазели приоритетно населението...не те са пазели културното наследство- онази тънка спойка, която е позволявала да се идентифицират като българи през онова смутно време!!! А разпознаването на българите не било еднозначно!
Неслучайно Теофан Изповедник пише в хрониката си, че император Константин Четвърти Погонат тръгнал на война с България, а не с българското племе...което говори за това, че нашата държава съвсем не е основана 681 г., а поне минимум 20 години по-рано...но това ще го оставим на историците, които голяма част от тях са невежи и робуват на лични интереси....
Прабългарските войни, пазели онова наследство, което е завещано от още по-древни техни предшественици, които със сигурност са познавали света откъм мистичната му страна. Имам предвид, свръх-естествените явления и способности...и са избрали прабългарите като пазители на тези неща...Сега, сигурен съм, че всеки от вас ще се запита къде са тези тайни и учения. Отговорът е още по-прост: Вътре във всеки от нас.Да, наследството е във всеки българин..и всеки ден може да го видите: у родителите ви, у близките ви, в децата, в старите хора, във всеки, който се назове българин...Нужно е само да се доверите на интуицията си и да започнете да слушате вътрешното си аз- то е прекия наследник на свещени народи, които са изчезнали, но са въплътили в нашето  ДНК едни от най- мистичните способности на цялата човешка цивилизация....

Ние българите сме народ, които доста години устоява на непрестанни атаки от чужди народи и институции- започвам от Началото:
Монголите на Чингиз хан ни накараха от Стара Волжка България да се разделим и да дойдем на една по- плодородна и красива земя,  Византия не успя да ни претопи, Турция за тези 5 века се промени, но не и нас като народ, сложиха ни чужди царе след Освобождението, но и те не успяха на колонизират народа, а по-скоро станаха по-българи и от нас, СССР се разпадна след толкова години комунистическа власт, но не и ние...а сега сме европейци, така че скоро очаквам края на ЕС и то със сигурност....
Защо не успяват да ни премоделират, защо вече повече от 1400 години ние оставаме като нация, с тази разлика, че сменяме само земите? Защото не могат да ни отнемат българката-майка, най-красивата жена в Света? И тя е най-голямото тайнство във вселената! Защото всеки, който е роден от жена-българка, носи в гените си това наследство, за което говоря! Това наследство, което ни прави устойчиви на всякакви външни промени! Това наследство, което те прави част от един избран народ, народ, които в най-скоро време ще бъде избран на водач на другите народи, защото е устоял на претопяване и е съхранил тайнството на древността....
Бих могъл да пиша още много,а имам и неоспорими доказателства за твърденията си, но ще се огранича до предаването само на първична информация, защото не желая тя да бъде узнавана от неприятели, а такива има....Важното е, че всеки, който се нарича Българин, носи в себе си Силата и Истината! Мога да дам хиляди примери със знайни и незнайни българи, които са разбили Матрицата на живота и които са поставили началото на нови открития и философии, но предполагам, че повечето от вас-моите читатели ги знаете кои са. Като започнем от Св.Св. Кирил и Методий, минем през Джон Атанасов и стигнем но Илия Вълков /Юл Браун/. Кой друг народ може да се похвали с първо-пионери в най-важните житейски области?!!!! Дори и да има такъв народ, съм сигурен, че той води началото си от онези пра-български корени, за които пиша...Мъжете на България са едни от най-силните и устойчиви хора на планетата /прочетете за Дан Колов /, не са женствените и капризни албиноси на Запада...Не е случайно, че българската песен "Излел е Дельо хайдутин"  лети в космоса, като своеобразен мост за дружба и послание за мир към други цивилизации...Не е случайно, че в България си имаме:  Мадара, Рила, Родопите и Странджа, Рупите и Мала Света Гора, Гробницата на Бастет, мощи на Св. Йоан Кръстител, Царичина, Рилски манастир,Белоградчишките скали, Триградското ждрело, Магурата, Леденика, Дунава, Балкана, плодородни земи, Седемте Рилски езера, Пирина, Черното море и още много други места, за които си струва да умреш...


Ние сме свещен народ /не, не са евреите-хазари.-сатанисти, които паразитират толкова векове в лоното на други народи и правят конспирации, смучат от кръвта на приемника и го убиват постепенно/, а ние сме народ на Силата, на Търпимостта, на Знанието, на Добротата....
Предавайте го това послание като правите наследници, които ще станат силни, размножавайте се с геометрична прогресия и не се бойте от икономическите и политически трудности. Деца са се отглеждали и ще се отглеждат. Ние не сме разлигавеното западно общество, което ражда недоносчета и възпитава безсрамни инвалиди. Опитват се да компрометират акушеро-гинекологичните услуги в България, за да стреснат младите българки и да не искат да раждат. Това е измама и манипулация на медиите и на определени кръгове, които не са български...Има чуждестранни центрове в страната/прикрити като фондации или центрове за обмен на опит/, където се изследва нашата кръв и са впрегнати мастити генни инженери и учени, за да разкодират тайната ни. Правил съм наблюдения на 2 такива места и там работят и през нощта.Зловещо, нали?
Но каквото и да се случва, Змията / разбирайте също: Змей, Дракон, Ламя, Рептил / най-много хапе, когато умира, а тя сега сее отрова навсякъде-сред всички, с методите на забвение- глупави медийни шоута, политически интриги с политически пионки, икономическа криза и безработица /самият аз съм вече без работа/, злоба и егоизъм, завист и бездушие....

                                              клик върху снимката, за да може да четете

Но българина може да търпи, да търпи и да търпи, но един път вдигне ли се: няма спирка! И историята го показва- няма да цитирам фактите, вие сами ще ги намерите. И ги търсете там, където са описани като чудеса, защото ние сме Чудо!!!!
КАЗАХ!!!!!!!


понеделник, 9 януари 2012 г.

Недей да мислиш, бъди Удобно Спокоен !!! Ти си просто СоциопатДнес, пишейки този материал, ми беше много трудно как да го озаглавя....Винаги се стремя заглавията да ангажират и да Ви накарат да отворите моя блог и да четете. За жалост, използвайки най- жълто-звучащите слогани, тогава има най-висока посещаемост...Да, имам статистически панел и виждам кои са най-четени...
Дори и блога ми, ми е сърдит-не ми дава да публикувам снимки и затова ще има само текст, а по-късно и снимки /евентуално :)/

И ето ме сега, седнал и пиша, леко съм болен, но това не ме спира...В началото връзката на написаното може да не е  съвсем ясна, но тя ще се разкрие към края...
Да ви разкажа малко уводни мисли, преди да пристъпя към основната част, която всъщност е условно продължение на статията "Да Обичаш...Психопат".:

Баща ми почина 2001 година и на погребението един роднина ми подаде валиум. Попитах: "Какво е това?"Отвърна ми: "За да не се чувстваш потиснат." Казах му: "Аз жалея, искам  да съм тъжен, баща ми почина. Какъв е смисълът от това?" "Не искаш ли да си спокоен?
Смисълът на погребението е не само  да отдадеш почит, но и да скърбиш, да покажеш пред себе си колко ти липсва този човек. Те дори това не можаха да разберат, защото цялостната им нагласа е толкова промита от посланията на фармацевтичната индустрия - че за всеки проблем
си има медикамент.....

Малко над един милион българи… са приемали предписани антидепресанти, по официални данни /представете си неофициалните/. Това е нещо феноменално. 
От векове хората искат от медицината да ги накара да се чувстват по-добре. Първият медикамент, създаден в резултат от търсене, вероятно е валиумът или нещо подобно. Ако при необходимост го приемате  в правилната доза, ще се почувствате по-добре в традиционния смисъл, ще се почувствате приповдигнати. 
Именно тези медикаменти, предшестващи антидепресантите, са били истински хит. Били са изписвани в огромни количества. Валиумът си е проправил път до масите. Това е един много ефективен медикамент против безпокойство… с множество странични ефекти и водещ до пристрастяване. Както при прозак, първо са смятали, че няма много странични ефекти. През 1987 г., когато прозак бе одобрен за продажба, той беше силно рекламиран сред западния свят, по-особено сред американците. Но той се превърна в хит основно  благодарение на медиите, които определиха ефекта му като феноменален. Друг решаващ момент, извел медикаментите до сегашното им ниво, е телевизионният маркетинг  на медикаменти. Всеки с безпокойство, депресия, сезонно разстройство потенциално може да получи диагноза и да му бъде изписан медикамент. Дори проблеми между братя и сестри подлежат на медикаментозно третиране. За мен това не е психиатрия, която лекува душевни болести. Съсредоточаването над шизофренията,  депресията, биполярното разстройство до голяма степен се отклонява  към ежедневните безпокойства, които диагностицираме и лекуваме медикаментозно....
Не познавам хора в депресия, но познавам такива, които ги вземат и ако спрат, полудяват. Антидепресантите създават толкова проблеми, колкото решават. Една от причините медикаментите-антидепресанти да добият популярност е, че ви прави по-ефективни в едно конкурентно общество. Фармацевтичната индустрия използва тези страхове. При леки депресии и дори привидни такива и съпровождащите ги лекарства сега вече дори е "яко" да си депресиран, потиснат, объркан и стресиран и да вземаш лекарства за това. Има последствия - това са сериозни лекарства. Сред студентите и хората с висок дял на натоварване в работата, това е нещо толкова дребно и обичайно, че е направо опасно. В добавка към всепризнатия проблем с повишена склонност към самоубийство има още един куп странични ефекти......
Като ги сравните с факта, че понякога предписват лекарство на хора, които се боят да ходят на събирания, всичко става направо сюрреалистично.Това е абсурдно. Ясно, хората вземат лекарства със съмнителен ефект, въпреки че всъщност им няма нищо. Това какво ме засяга? Ами засяга ме, както мен, така и вас, приятели....Лекарствата, които сега ни изписват срещу депресия, работят най-вече, като променят обмяната на серотонин в мозъка. Едно от нещата, които тези лекарства изглежда, че правят, е да обуздават и потискат емоционалния живот. Много хора описват ситуации, при които са пили такова лекарство, знаели са, че би трябвало да изпитат гняв или тъга и наистина са били тъжни, но не са изпитвали това, което са очаквали. Писал съм за това, как медикаментите правят хората безчувствени. Много хора са писали за това. При нормален афект настроението се движи нагоре-надолу. Много хора описват как тази амплитуда става с малки върхове и плитки падове, когато се приема антидепресант и подобни медикаменти. Наблюдавал съм явно стесняване на този емоционален диапазон и свързано с него безразличие към околния свят. Според мен може да се каже, че без достъп до дълбините на чувствата е много трудно да се развие състрадание от онзи вид, който истински повлиява поведението. Ако погледнете глобалната икономическа криза или както наречете времето, в което живеем в момента, всички, които четат вестници или гледат телевизия, знаеха, че има сапунен мехур, бил той високотехнологичен или жилищен. Хората знаеха. Случваше се посред бял ден. Кое кара хората само да наблюдават безучастно? Интересно е да се анализира. Ако добавим и факта, че тези мехури са само форма без съдържание, само амбиции и необуздани спекулации, които са подхранвани от доверието. Ако следим какво чувстват хората, когато вземат тези медикаменти, те изпитват усещане за благосъстояние, увереност, устойчивост, способност да приемат всичко, без то да ги обезсърчи. Мисля, че е възможно да се сглоби картина, при която да има възможност за проучване какво общо имат тези две явления. Тук стигаме до факта, че толкова много хора на финансовите пазари и в ръководните институции приемат антидепресанти, е причина за тревога, тъй като тези хора не получават  достатъчна обратна връзка за последствията от своите решения.
Ето, прочетете думите на един мой близък, който го питах какво изпитва и защо пие Ривотрил-силен антидепресант:
"Говорейки от личен опит, понеже съм приемал медикаменти, страхът изглежда далечен, сякаш идва от друго място. Това, което ме притесняваше, преди да започна да вземам ривотрил, беше като усещане за назъбен нож,  опрян в бузата ми. После това усещане се смени с усещане за нож за масло." 
Проблемът с притъпяването на емоциите е известен страничен ефект от антидепресантите. Той става много тревожен в този контекст, защото хората имат нужда от някаква обратна връзка за своите действия. Едно е да го знаеш на теория, а друго е да го почувстваш отвътре:
"С тази трансакция търгувам с милиарди долари-с този нов закон променям съдбите на милиони хора.... Разумно ли е? Правилно ли съм интерпретирал всичко?" 
Тялото, умът се нуждаят от такава обратна връзка. Ако трябва да посочите кое стои  в основите на западната цивилизация, златното правило, това са идеите, че поради  зачитането ви на другите хора трябва да се държите по определен начин, дори да не ви задължава закон, дори ако никой не ви е казвал  да го правите, а просто защото резонирате с другия човек. Трябва да имаме достъп до пълния си емоционален опит, за да го направим. От казаното трудно можем да прескочим на твърдението, че лекарството подсилва или дори причинява социопатията. Но връзката е доста явна, защото не знам кое друго ще гарантира, че иначе няма непрекъснато да си крещим: "Майната ти!"

Добре, да се върнем в началото, към същността на тематиката...
Изкушавам се да спра дотук и да кажа, че проблемът, че вмирисаните, гнили ябълки са психопатите и хората, които се тъпчат с хапчета, за да потискат психопатните си състояния. Но това заобикаля основния проблем. И той е защо ние останалите не правим нищо по въпроса.  Каква е връзката между психопатите и хапчетата на щастието? Съпричастието - обикновеното човешко съпричастие. Или липсата му. Психопатите не го притежават, а хапчетата на щастието го убиват. 
Наскоро четох една  книга на име "Ефектът на Луцифер"и там историята на Луцифер е същата като тази на Адам и Ева.  Там също е вложена идеята за ужасните последствия от неподчинението на властта, на Бог. Може да сте любимият ангел на Бог и да станете дявол, може да сте любимият човек на Бог и да бъдете прокуден като неверник. 
Това послание в тази книга, което е дълбоко заложено в някои западни цивилизации също така, ни насочва към сляпо подчинение на властта. Ето какво трябва да разберем - защо е толкова важно за повечето общества хората сляпо да се подчиняват на властта. Сляпото подчинение означава: "Недей да мислиш. Не мисли критично  и просто се подчинявай." Родителите ни казват: "Гледай си работата, не се меси, няма какво да му мислиш, прави каквото ти казвам." Това е едно от най-лошите неща в едно общество. Немислещото общество е уязвимо пред психопатите, защото те казват: "Аз имам отговора, знам начина, имам парите, властта, статуса, мога да ви осигуря работа. От вас искам само да се подчинявате." 

Много преди корпоративните психопати са били Хитлер, Сталин и другите.Тези диктатори са имали същото послание: "Отдайте ми силата си и ще ви дам сигурност или илюзия за сигурност. От вас се иска само да ми се подчинявате."

Мнозина са готови да се откажат от свободата си, защото тя е свързана с отговорност, срещу илюзията за сигурност, някой да им каже: "Ти си добро дете. Върви да си играеш в ъгъла и не пречи на възрастните." В този смисъл това е едно удължаване на незрелостта. Когато сме деца, авторитетите - родители, учители са добри за нас, добре е да следваме напътствията им.Далеч съм от мисълта да прокламирам неуважение и незачитане на родителските напътствия, но никой не ни учи да разграничаваме авторитет, който заслужава уважение, от незаслужен авторитет, на който трябва да се противостои. Това е голям проблем, защото когато порасне, човек се сблъсква с психопатите - политически, религиозни, индустриални,… които си слагат същата маска и казват "Следвай ме!" А вие отвръщате "добре", без да се замислите защо, къде, кога и как.....и това е Истината, не мислите ли?  

Първо съветвам хората да се вслушват в интуицията си. Мисля, че много хора  пренебрегват своя инстинкт. Вие притежавате инстинкти и трябва да им обръщате внимание. Човеците са може би единственият животински вид, който пренебрегва своите инстинкти. Проблемът е, че нашите лидери и корпоративни мениджъри са социопати. Поне някои от тях са. Не че светът се управлява от някакви зловещи, мрачни субекти. Познавам някои от тези хора, те не са такива. Но, Голямото Но е, че самите организации и системи са социопатски. От тях не може да очаквате да имат съвест и сърце. Налага се да живеете според тяхната природа. Не бихме могли да наречем природата зла. Природата не притежава доблест. Това, което има доблест,  е човешкото сърце и това, което то може да изрази чрез разширяване  на кръга на състраданието. Защо да ме е грижа за съчувствието  повече от другите? Никой не е забогатял със състрадание. Защо аз да се отказвам от удобствата и стремежите си? Всеки иска да спечели, нали? Това, което непрестанно виждам, е този т.нар. сблъсък в организационните системи. На върха на организацията стои някой. Работил с няколко такива организации, прилежащи лидери в тях. Всички те изкарват огромни количества пари. Ако си представите психологическия ефект върху тези хора, стигаме до ситуация, в която парите стават все по-желани. От това, което знаем за човешката психология, това е едно примитивно желание, един безграничен апетит, който е в състояние да погълне почти всичко. Обикновено при собственото си съзряване се сблъскваме с някакви граници, научаваме се да изследваме реалността. Може да искаме нещо, да чувстваме, че можем да вземем всичко, но си знаем границите. Когато тези ограничения отпаднат, това ни се отразява психически. Това са луди времена и хората стават луди, институциите също са луди… Така и ще бъде, докато се приспособяваме към идеята, че всичко, което знаем, е погрешно. Но има начини да подобрим нещата. Един от тях е да спрем да преследваме Щастието, което разбираме като да имаме все повече......
Замислете се......
Край!!!

събота, 7 януари 2012 г.

ДА ОБИЧАШ.....ПСИХОПАТ !!!!
Представете си, че изключително красив и обаятелен човек ви погледне право в очите и каже: "Ти си специален. Изглеждаш добре и си добър в това, което правиш." Той сякаш знае точно какво харесвате. Чете и най-съкровените ви мисли. Струва ви се, че сте открили сродна душа, едно дълбоко единение. Преживявате един от онези редки мигове заради които си струва да се живее. Докато се усетите, вече се намирате в дълбоко съкровена връзка…с психопат.
Какво представляват психопатите? Познавате ли такъв? Лично?
До 2008 година повечето хора просто живееха живота си със своите борби, радости,
победи и поражения. И тогава… настъпи финансовата криза. Потресаващото за всички беше колко бързо се случи всичко. Хората губеха домовете си, работата си, спестяванията си, цял един стил на живот си отиде. Единственото сигурно е, че не се издънваме за първи път. Всъщност все повече задобряваме в това. Сигурно често сте чували,че живеем в уникално време, че обществото е в беда, че положението е критично. Древните китайци са казали, че рибата се вмирисва откъм главата. Но дали е така? Наистина ли отговорът е толкова прост?
Има логика да потърсите обяснение от хората, които са начело. Или поне да потърсите виновник. На пръв поглед наистина изглежда, че световният елит -политици, банкери, бизнес лидери… всички те за пореден път напълно са се провалили в отредените им роли. Какво всъщност знаем за властимащите? Поверяваме им живота си, решенията им засягат милиони хора. За някои знаем, че не са от най-свестните хора на планетата. Възможно ли е да са психопати?
В книгата си, подходящо озаглавена "Змии в костюми", психолозите Робърт Хеър и Пол Бабиак предлагат нов и провокативен обрат - корпоративния психопат. Вижте какво казват те:

"...Това е човек с психопатична личност. Психопатията е разстройство на личността.  Но те са в състояние да работят в някакъв бизнес, индустрия или организация. Те са много различни от общоприетото схващане, че психопатът е сериен убиец. Тези хора имат същите личностни характеристики, но благодарение на обучението и средата, в която живеят, те съумяват да си намерят работа в големи компании и да се справят много добре.Психопатът е човек, който няма съвест, съзнателност, но не защото му липсва интелектуалният капацитет да разбере разликата между редно и нередно… а защото липсва емоционалната връзка с когнитивността, мислите и т.н. Някои от характеристиките включват поразителна липса на съпричастност, липса на загриженост за другите хора, способност другите да се възприемат просто като предмети. Когато нормални хора обработват емоционален материал, има голяма активация на части от мозъка, създадени от природата за справяне с емоционалността. При тези хора може да се различи емоционално от неутрално събитие. Но при психопатите това е невъзможно. Сякаш части от лимбичната зона, емоционалният мозък - хипокампус, амигдала, при психопатите не функционират както при другите хора. Тези хора са крайно себични, егоцентрични, лишени от всякакви угризения за своето напълно осъзнато поведение по манипулирането и заблуждаването на други хора в своя полза....."
Много от тези, които познавам, нямат някакъв зловещ облик. Те умеят да заблуждават и манипулират, че са изключително очарователни хора и повечето от тях много бързо се харесват на околните. По филмите виждате тъмната страна на личността. Когато общувате с тях, те ви показват една маска, от която само тук-там прозира тяхната тъмна страна. Ако от филмите сме научили, че психопатите имат тъмна страна и излезем да я търсим, ние няма да я видим. Така ще заключим, че не съществуват или че поне не познаваме такива, но вероятно познавате такива, само че не сте прозрели зад маската. Фундаменталната грешка, която правят повечето хора, дори и служителите на реда, когато провеждат разпит, е да смятат, че всички мислят и чувстват като нас. Ако има някакво емоционално събитие, което направо къса сърцето, човек очаква една и съща реакция от всички. Но за психопата това е напълно неемоционално събитие. Когато психопатът изразява емоция, дали играе по метода на Станиславски сякаш наистина го чувства и успява да проектира навън това, което е вътре? Вероятно не. Те използват мимика, жестове, езика на тялото, които изглеждат подходящи за дадено емоционално състояние, но те са фалшиви. Психопатът се е научил, че има определени изражения, част от езика на тялото, които се асоциират с нещо, което за другите е конкретна емоция.Добре, разбрах за психопатите. А какво е социопат?
Едно от най-добрите разграничения между психопат и социопат е направено във филма "Глутница кучета". Героят на Харви Кайтел казва:
"Ние обираме банки. Ако трябва да убия трима души, това не ми е приятно, но се налага." Психопатът не е професионалист. Не можеш да работиш с психопат. Но на него му харесва да убива. Никога не знаеш какво да очакваш от тези ненормалници. Така наречената змия в костюм, човекът с бялата яка, ще постигне нуждите си чрез измами, манипулации или заплахи.
Ако приемем, че психопатите са около един процент от населението, може да решим, че те са съвсем малко и не си струват труда. Проблемът е, че тези хора са много подвижни, те вечно търсят нови жертви и ги откриват. Те ходят там, където се събират много хора. Вероятността е всеки един от нас през живота си да срещне и да бъде повлиян от един или двама от тези хора. Числото не изглежда голямо - това е само един на сто души. Но дори в един киносалон вие седите с още 100-200 души. Така че е твърде възможно да налетите на човек с психопатична личност.
Не може да определиш до каква степен може да е психопат амо като го погледнеш или дори ато говориш с него 10-20 минути. онякога може да отидат т шест месеца до година. Проблемът е, че ние като вид сме програмирани да го правим и продължаваме да оценяваме хората според това, как ни изглеждат. В отношенията си с хората ние сме склонни да прощаваме и забравяме. Често сме отворени за техните обяснения и разсъждения и им прощаваме. При изграждането на отношенията си с хората вярваме, че те са реални. Това, което прави психопатът, е да извае една представа за човека мечта, но той е един призрак, не е реален. Струва ви се, че сте открили сродна душа, едно дълбоко единение. Преживявате един от онези редки мигове заради които си струва да се живее. Докато се усетите, вече се намирате
в дълбоко съкровена връзка… с психопат. Попаднете ли в такава връзка, която наричаме психопатична, не искате да я прекъсвате. Това често удивлява приятелите ви, които наблюдават отстрани, че все още сте с него, че все още му вярвате…
Често ви казват: "Нима не виждаш?" Но човек наистина не вижда заради силата на създадената връзка. Когато психопатът приключи с вас, той просто си тръгва. Той никога не е имал връзка с вас, всичко е било само игра. Той просто спира да играе и преминава към следващата мишена. А вие оставате с кървящи рани, защото сте смятали, че имате връзка с този човек. Може да става въпрос и за бизнес отношения с делови партньор, за ваш брачен партньор, за някакви лични отношения или за член на семейството ви. И когато тази връзка се скъса, боли. Това е психическото и емоционално насилие от страна на психопата, който не изпитва състрадание, нито угризения или вина и просто минава на следващата мишена.
Дълго време се е смятало, че психопатът води ужасен живот, че не успява в живота - в учебниците често се споменава низходяща спирала.Вече знаем, че за много психопати нещата са доста различни. Може да е заради достъпа им до добро образование. Всички психопати, които съм срещал, са с по няколко висши образования.Така че има по-добро образование, има я възможността да изглеждаш добре ошлайфан, да изглеждаш делови и преуспял, противно на представите на хората за серийните убийци. Човек, който е психопат, може да облече костюм, да говори езика, да има диплома на стената и лесно да убеди човек, който наема персонал, че е идеалният служител. С годините се оформи понятието корпоративен психопат, което описва такъв индивид. Те имат същото личностно разстройство, но искаме някак да ги отличим, за да не бъркат хората серийния убиец с корпоративния психопат. И в миналото психопатите
са процъфтявали, но не и в днешните мащаби, защото през последните 25-30 години
нещата много се промениха най-вече с появата на интернет. Сега само с едно протягане на ръката се осъществяват безброй сделки. Човек може да търгува с милиони души, без изобщо да контактуват лично. Във финансовия свят имаше колапси, които тръгнаха от САЩ и се разпростряха и по света. Казват, че имало икономически предпоставки…Не разбирам от икономика. Но когато чета за тези неща, си казвам: "В този процес са вземани множество решения от отделни хора. Кои са тези хора?" Много трудно би било те да се идентифицират, защото те се сливат с тълпата.Когато говорим за вземане на бизнес решения, повечето бизнеси се стремят да отбягват риска или да го управляват чрез своите решения. А психопатът ще направи нещо рисково само за да види какво ще се случи. Решение, за което на други е нужно много време и данни, психопатите го вземат от раз. Тъй като са безстрашни, те също може да пострадат, но това не ги тревожи. Най-общо приемаме, че обществото ни е с формата на пирамида, при която малцинството на върха взема решения и приема закони за мнозинството в основата. През 2000 г. най-богатият и могъщ един процент от световното население притежаваше 40 процента от всички световни активи. Най-богатите 10 процента притежаваха общо 85 процента от всички активи. В остър контраст, долната половина от световното население си поделяше едва един процент от световното богатство. 

Не е изненадващо, ако помните играта "Монополи". В началото всички играчи започват наравно, а в края един притежава всичко. Малцина днес знаят, че играта е създадена да демонстрира силната тенденция богатството да се концентрира в ръцете на малцина.Не я препоръчвам да я давате като занимавка, уж безобидна, на децата си!!! Тя достига до корените на капитализма - с богатството… идва и властта. 
Не може да говорим за психопатия, без да споменем и Бърни Мадоф. Не знам дали е психопат, и не знам дали някой му е правил официално оценяване. Но човек, който може да съсипе живота на десетки хиляди хора, включително на близки и приятели, не е от най-любвеобилните хора.
Ето какво се случва в една организация - психопатът е в състояние да изимитира
служителя с висок потенциал. Те се крият сред групата от индивиди и добри изпълнители, за да се доберат до повече ресурси, обучение, те получават по-големи проекти, по-голямо финансиране, персонал - всички атрибути на корпоративната власт, което е точно каквото търси психопатът, този хищен паразит. За организацията не е добре, че психопатът може да прави това.Какво се случва в тази малка група - психопатът осъзнава, че останалите високи потенциали са негови съперници и започва да ги елиминира чрез манипулации, лъжи, клевети и всякакви подмолни дейности. Организацията започва да губи хората си с висок потенциал, които или напускат, или биват уволнени, или се изпращат в друг отдел,
за да не пречат /надявам се, че вече сте направили паралел с управлението на страната ни и как от България избягаха много учени, кадърни хора и млад потенциал...?!!! /
Така психопатът поема контрола. Да, те имат преимущество заради своята личност, а от организацията зависи да се въдворят механизми за контрол, механизми за мониторинг, които да отличат истинския добър изпълнител от онзи, който само изглежда така. Това може да се наблюдава и на световно ниво – правителства и правителствени лидери. Не виждам причина силно изразен психопат да не стигне до лидер - историята познава много такива случаи. Върнете се към римляните, гърците и египтяните и проследете историята до днес. Много от тях са ясно изразени психопати. Предвид времето и контекста, те са се справили доста добре. Но от това са страдали много хора. Какво се случва в момента - ние оценяваме тези хора, но не обръщаме внимание на злините, които вършат.
                                                        Босовете на Уолстрийт

 Виждаме ползите, казваме си, че те печелят пари за нас, популярността ни в света расте, имаме бюджетен излишък , висок престиж… а всъщност страдат хора.
Това, което подсъзнателно си знаехте, вече е доказано - в една или друга степен светът се управлява от психопати. А какво да правим ние? Да ги преследваме ли?Да ги свалим от власт? Но как? И наистина ли това е проблемът? Те ли са гнилата рибя глава? Ако имахте избор, можеше да поискате да сте един от тях. Тоест, ако бяхте социопат. Оказва се, че има съвсем лесен начин да го постигнем...... 
ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ!!!!!!